Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Industritransformation

Hållbar utveckling av industrin

Industrins utveckling mot klimatneutralitet, effektivare resursuttag och cirkularitet är avgörande för hållbar samhällsutveckling. Befintliga industrianläggningar behöver anpassas och byggas om, samtidigt som nya anläggningar ofta måste uppföras. PE Teknik & Arkitektur har lång erfarenhet av industriprojekt och är väl insatta i industrins krav. Vi erbjuder tjänster till hela industrisektorn med fokus på drivmedels-, läkemedels-, skogs- och fordonsindustrin.

Lång erfarenhet av industriprojekt

PE erbjuder byggnadstekniska konsulter, arkitekter, projektledare och ett mångfacetterat utbud av expertis inom miljö, mark och anläggning, VA, el, säkerhet och VVS. Vi har mångårig erfarenhet av industriprojekt och en djup förståelse för de särskilda krav som dessa medför. Detta gäller oavsett om det handlar om kontinuerlig anpassning av industrianläggningar till nya behov, större ombyggnationer för att kunna ställa om produktionen eller att uppföra helt nya industribyggnader. Med vår bredd kan vi vara allt från partner genom hela processer till att hjälpa till som expertstöd i enskilda sakfrågor och delmoment.

Högsta möjliga kundvärde

I stora och små projekt hjälper vi industrikunder med teknisk innovation, underhåll, övergång till hållbar produktion och lagefterlevnad. Vi vet att projekten är extremt funktionsdrivna och att det är industriprocessen som styr byggnaden och dess utformning. Vid till exempel underhållsprojekt sker ofta projektering och byggnation samtidigt – här krävs noggrann planering av projekteringsprocessen för att minimera stopptid. Verksamhetsdriften är, liksom för våra kunder, vårt största fokus.

Effektiv etablering

Vi vet att en smidig etablering för idrifttagning enligt plan är det främsta målet. Genom effektiv organisering, noggrann planering och tydlig kommunikation lägger en väl genomförd förstudie grunden för en framgångsrik expansion. I nära samarbete med kunden utvecklar vi innovativa och kundanpassade lösningar med målet att optimera kostnader och effektivitet i varje uppdrag.

Vill du veta mer om våra tjänster inom industri?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.