Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energi och inneklimat

Medvetna val för hög energiprestanda och optimalt inneklimat

Ökat fokus på klimatfrågor och hållbarhet innebär högre krav vad gäller byggnaders energiprestanda och inneklimat. På detta område uppstår därför en rad strategiska och operativa frågor vid såväl ny- och ombyggnad som fastighetsdrift. PEs energirådgivare har stor erfarenhet av att hitta lösningar som uppfyller målen till en rimlig kostnad.

Hållbarhet höjer krav  

Moderna myndighetskrav och de allt vanligare miljö- och hållbarhetscertifieringarna innebär att fastighetsägare och byggherrar i sina byggprojekt måste säkerställa hög energiprestanda i kombination med behagligt inneklimat och goda dagsljusnivåer. Att hitta rätt lösningar och möta kraven utan att kostnader drar iväg är avgörande. Även i äldre fastigheter eftersträvas energieffektivitet och det är viktigt att optimera driften av både dem och nybyggen.  

Analys i tidiga skeden för kostnadseffektiv måluppfyllnad 

PE kan med stöd och råd hjälpa kunder att på ett kostnadseffektivt sätt uppnå sina mål. I tät dialog med projekteringsgrupp och beställare bistår vi med energirådgivning i form av analyser i tidiga skeden av planering och projektering av alla typer av byggnader. Vi genomför avancerade simuleringar för energiprestanda, inneklimat och dagsljus som sedan blir beslutsunderlag. Med holistisk design kan vi också, utifrån byggnadens framtida användning, undersöka dess form, placering, planlösning, fönstersättning och solskydd för att möjliggöra medvetna val inom en bredd av aspekter. 

Energiledning och driftoptimering 

PE erbjuder även expertis för fastighetsdriften. Här kan vi göra driftanalyser och leda driftoptimeringsarbetet i syfte att uppnå en bättre ekonomi, lägre miljöpåverkan och ett bra inneklimat. Vi utgör kunskapsresurs och rådgivare i företags och andra verksamheters energieffektiviseringsarbete. PEs experter planerar, leder, organiserar, samordnar och följer upp åtgärder för att systematiskt optimera energianvändningen och uppnå full kontroll. Dessutom bistår vi med rådgivning för att öka andelen förnybar energi och erbjuder skräddarsydda utbildningar på energiområdet. 

Energideklaration och energikartläggning

Våra certifierade experter hjälper fastighetsägare att uppfylla lagkraven för energideklarationer och energikartläggning vilket sparar energi, pengar och minskar klimatpåverkan. Förutom att uppfylla lagkrav kan energikartläggning utföras vid till exempel renovering för att få en bättre bild av hur energin inom verksamheten används och var det finns möjligheter för besparing. PE har alla experter som krävs för en klimatsmart renovering, som till exempel arkitekter, konstruktörer, el- och VVS-ingenjörer samt energiexperter.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Energi och inneklimat i byggnader?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!