Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Mark och yttre VA

Hållbara vatten- och avloppssystem

Dagvattensystem får en allt större betydelse i omställningen till ett klimatanpassat samhälle. Vi utformar integrerade dagvattensystem i naturliga och designade miljöer som bidrar till renare vattendrag och en hållbar flödes- och skyfallshantering för att skydda våra byggnader.

Från idé till färdig anläggning

Hos oss samverkar VA-experter med övriga kompetensområden inom PE som geoteknik och landskapsarkitektur. Tillsammans hanterar vi utmaningar inom alla typer av vatten- och avloppssystem och utformar hållbara och klimatanpassade anläggningar utifrån aspekterna föroreningar, flöden i dagvattensystem och skyfall. Vi anlitas ofta i tidiga skeden och är kundens rådgivare från idé till färdigt resultat.

Efterlikna naturen

Förtätad stadsmiljö och klimatförändringar ställer stora krav på våra dagvattensystem. Utifrån områdets förutsättningar och krav på klimatanpassning planerar, utformar och projekterar vi dagvattensystem som efterliknar naturliga avrinningsförhållanden vilket bidrar till biologisk mångfald, grundvattenbildning samt skydd av våra vattendrag och byggnader.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om Mark yttre VA?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.