Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Solenergi - markbaserade solparker

PE Teknik & Arkitektur erbjuder miljökonsulter med expertis inom solkraft ur ett brett perspektiv. Utifrån ditt specifika behov skräddarsyr vi ett team med rätt kompetens. Vi kan exempelvis hjälpa er att ta fram:

 • 12:6 samråd
 • Frivillig tillståndsprövning enligt 9 kap. miljöbalken
 • Lokaliseringsutredning
 • Naturvärdesinventering samt rapport
 • Visualisering/fotomontage
 • GIS, t.ex. multikriterieanalys och kartproduktion
 • Vi har bred kompetens inom områden som miljö, mark, byggande och anläggning och kan vid behov även hjälpa till med bygglov, grundläggning, projektering och liknande tjänster.

Vi erbjuder följande expertis inom tillståndsprocessen – Frivillig tillståndsprövning (9 kap. miljöbalken)

 • Framtagande av skriftligt samrådsunderlag
 • Planering och genomförande av fysiska samt skriftliga samrådsmöten (myndigheter samt allmänheten/närboende)
 • Upprättande av samrådsredogörelse
 • Framtagande av en komplett MKB
 • Nödvändig kartproduktion/GIS för samråd och MKB
 • Naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard
 • Visualisering/fotomontage
 • Upprätta en monitoring plan, dvs. en samlad dokumentation över de åtaganden och ålägganden från samråd, MKB/ansökan, beslut etc. som verksamheten behöver beakta i kommande byggnation, drift, avveckling etc

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.