Gå direkt till textinnehållet
logotyp

PE hjälper Preem på vägen mot klimatneutralitet 2035

Preems verksamhet står i dag mitt i en omvandling med målet att bli klimatneutral till 2035. Det innebär fortsatta behov att anpassa och utveckla bolagets industrianläggningar. Som långvarig leverantör av olika konsulttjänster är PE kontinuerligt involverad i arbetet med Preems omställning.

Industrins omvandling i riktning mot klimatneutralitet, effektivare resursuttag och cirkularitet utgör en avgörande hörnsten i övergången till hållbar utveckling i samhället. Befintliga industrianläggningar behöver anpassas och byggas om och helt nya uppföras. PEs konsulter har lång erfarenhet av båda dessa typer av projekt. Som framsynt bolag inom drivmedelsbranschen har Preem satt upp det ambitiösa målet att göra sin verksamhet klimatneutral, med nettonollutsläpp i hela värdekedjan, till 2035. Bland annat planeras detta att ske med hjälp av infångning och geologisk lagring av koldioxid på Preems raffinaderi i Lysekil.

Extremt funktionsdrivet

PE har en lång och väletablerad relation till Preem som går tillbaka ända till 2004. Genom åren har PE via ramavtal assisterat Preem i en lång rad större och mindre projekt med byggkonstruktion, projektledning, byggledning, arkitektur, kontrollansvar, mark- och VA-projektering samt bergteknik. En stor industriell verksamhet som Preems är ständigt under utveckling, så det finns ett kontinuerligt behov av konsulthjälp i olika omfattning.

– Inom byggprojekt för industrin är det viktigt med en grundlig förståelse för hur processen måste få styra byggnader och deras utformning. En byggnadsteknisk konsult eller arkitekt behöver inse att projekten blir extremt funktionsdrivna och det gäller verkligen att sätta sig in i kundens behov. Samtidigt är byggnationen oftast en liten del av totalinvesteringen och därför uppskattas det mycket om vi lägger extra krut på att få till bra lösningar som stöttar processen, en utmaning som vi ingenjörer och våra industriplanerare/arkitekter gärna antar, säger Anders Wallin, sektionschef på PE i Trollhättan/Uddevalla.

Engagerad och kunnig kund

PEs konsulter har bland annat stått för byggprojektledning och viss konstruktion när Preem 2004-2006 byggde kaj nr 5 vid raffinaderiet i Lysekil, samt för projekt- och byggledning och arkitektur från idé till färdigställande när en ny driftcentral på 4 800 kvadratmeter uppfördes där under 2010-2013.

– Tillsammans har vi en lång rad väl genomförda projekt bakom oss, ett antal pågående projekt och en hel del spännande saker på gång som vi inte kan dela med oss av än. Preem är en aktiv, engagerad och kunnig kund som både ställer krav på oss och hjälper till att lotsa oss rätt. De är fantastiska att jobba med och projekten nyttiga, lärorika och stimulerande för oss konsulter, avslutar Anders Wallin.