Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Solkraftsystem

Solkraftsystem från idé till färdig anläggning

Lokalt installerade solceller är en del av en hållbar energiomställning som bara kommer att accelerera. Att uppnå installationer som både fungerar väl och blir ekonomiskt gångbara är dock komplext. Här har PE rätt bredd för att stödja beställare till lyckade projekt.

Krävande installationer 

Fastighetsenergi från solen är en hållbar lösning som många tittar på i dag. Men installation av solceller är komplext och sträcker sig över flera olika teknikområden – el, konstruktion, energi och gestaltning. Samtidigt är solcellsbranschen fortfarande relativt omogen. Beställare behöver stöd för att få en säker installation som blir rätt dimensionerad och möter både energi- och lönsamhetskrav. Dessutom ska solcellerna fungera som en integrerad del av byggnaden.

Samtliga delar täcks in 

PEs stora bredd innebär att vi har kompetens inte endast inom solceller och el, utan även arkitektur, konstruktion och energi. Vi erbjuder samtliga delar som krävs för en effektiv, rätt dimensionerad och säker installation som blir en naturlig del av byggnaden. Vi kan stötta beställaren såväl strategiskt som under olika skeden i ny, om- och tillbyggnadsprojekt – från förstudier, upphandlingsunderlag och projekteringar till besiktningar och beställarstöd vid upphandling och utförande.  

Liten insats ger mycket 

I tidiga skeden kan PE utreda om solceller och batterilagring är lämpligt på specifika tak, samt vilken storlek anläggningen i så fall bör ha, hur ekonomin ser ut och om befintliga elsystem håller måttet. Med liten insats kan vi sedan göra själva installationen effektiv och lätt att upphandla, samt eliminera risken för tekniska, underhålls- och säkerhetsmässiga problem.  

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Solkraftsystem?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.