Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energiförsörjningsstrategier

Helhetsgrepp för optimal energiförsörjning

Fastighetsägare letar i dag sätt att nå högt satta hållbarhets- och klimatmål. Här kan solceller eller geoenergi vara en bra investering, men frågor kring detta mår bra av ett helhetsgrepp. PEs energirådgivare stöttar kunder i arbetet med att väga samman tekniska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga perspektiv till en strategisk inriktning.

Samlad strategi för bäst effekt

Istället för att utreda frågor kring solceller eller geoenergi isolerat i varje enskilt byggprojekt är det för många fastighetsägare bättre att ta ett helhetsgrepp om dem och samlat gå igenom tekniska, ekonomiska och hållbarhetsmässiga förutsättningar. I en energiförsörjningsstrategi utreds hur olika energilösningar på ett effektivt sätt kan bidra till övergripande strategiska mål på ett sätt som fungerar väl med de förvaltningsmässiga förutsättningarna. På PE utgår vi i detta arbete alltid från kundens strategiska beslut och mätbara klimat- och energimål samt ekonomiska perspektiv (IRR, rak payoff, Yield on Cost).

Exempel på energirådgivning

  • Nulägesanalys av förutsättningar för exempelvis sol-​ och geoenergi ur fastighetsägarens perspektiv
  • Jämförelse av olika upplägg kring solceller
  • Business case och investeringsunderlag
  • Strategiformulering och kravspecifikation inför fortsatt arbete​
  • Trendanalys av elmarknaden

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Energiförsörjningsstrategier?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!