Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Akustik och vibrationer

Vi löser ljudproblem andra inte fixar

Frågor kring ljud, buller, vibrationer och akustik är viktiga i många miljöer både inomhus och utomhus. Vid bostadsbyggande finns en rad krav och regler att uppfylla och en hel del typer av byggnader och lokaler behöver akustisk projektering. Vi på PE hjälper våra kunder att hantera akustiska utmaningar med expertrådgivning i en lång rad frågor samt projektering, ljudmätningar av alla slag samt vibrationsmätningar 

Akustik - ett allt viktigare område

Vi har experter inom både byggnadsakustik och omgivningsbuller, och genom ett integrerat arbetssätt ser vi till att hela företagets kompetens finns tillgänglig bakom varje svårt beslut. Våra projekt ska ha den långsiktiga kundnyttan i fokus, genom att ta fram kostnadseffektiva och genomtänkta lösningar. Vi levererar högklassiga resultat, utan att totalkostnaden blir hög.

Akustiker i tidiga skeden

I flertalet byggprojekt är det trots de ökande behoven av akustisk expertis fortfarande inte norm att ta in akustiker i byggprojekt, vilket väldigt ofta leder till problem samt onödiga och utdragna konflikter. Vi hjälper till att minimera ljudproblem i färdig byggnad vilket sparar tid och pengar. Allra mest nytta gör akustiker när de får komma in i tidiga projektskeden och följa med hela vägen till slutbesiktning och även förvaltning.

Mätning, projektering och konsultation

Vi utför olika typer av mätningar och beräkningar och erbjuder akustikkonsultation och projektering av bostäder, skolor, hotell, kontor, restauranger, vårdlokaler och offentliga miljöer. Vi arbetar även med mer akustiskt avancerade projekt som till exempel kulturlokaler, antikvariska byggnader, auditorier, arenor och inte minst studiorum för inspelning av poddar, video eller musik. Vi hjälper kunder uppfylla kraven i miljöcertifieringssystem, skriver specifikationer och fungerar som allmän byggrådgivare vid akustisk anpassning.

Med expertkunskap och engagemang löser vi det mesta

PE har svåröverträffad erfarenhet inom ljudmätning och akustisk projektering. Vi deltar i både små och stora projekt och löser ljudproblem som andra inte fixar. Kunder kan vända sig till oss oavsett vad det är de behöver hantera inom akustik. Utöver att göra insatser direkt i projekt ger vi dessutom gärna kurser i ämnet och håller utbildningar på byggarbetsplatser, högskolor, universitet och hos myndigheter.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Akustik och vibrationer?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!