Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Expertis inom geoteknik för trygga projekt

Geoteknik är läran om jords tekniska egenskaper och dess tillämpning vid främst byggnads- och anläggningsverksamhet. PE har lång erfarenhet av att hjälpa kunder med geotekniska undersökningar som bland annat ge svar på hur jorden är uppbyggd, vilka belastningar den tål, samt vilka eventuella förstärkningar som krävs för grundläggningen.

Vägledning för grundläggning

En geoteknisk undersökning påvisar om det exempelvis krävs pålning eller om grundläggningen kan ske enligt principen platta på mark. Kommer sprängning att behövas inom någon del av området? Tål marken en eventuell uppfyllnad utan att besvärande sättningar uppstår? Vid närhet till brant slänt eller vattendrag kan även stabilitetsförhållandena behöva utredas för att undvika skred eller ras.

Provtagning

Vid en geoteknisk undersökning utför vi sondering och provtagning i ett antal punkter. Fältarbetet utförs med borrbandvagn Geotech 604 och jordproverna undersöks i vårt geotekniska laboratorium. Fält- och laboratorieresultaten bearbetas och beräkningar görs. Slutresultaten redovisas på plan- och sektionsritningar, laboratoriebilagor samt i rapport. Rekommendationer och restriktioner beträffande grundläggning, schaktning, sättnings- och stabilitetsförhållanden med mera beskrivs i PM.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Geoteknik?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!