Gå direkt till textinnehållet
logotyp

BIM för hållbart samhällsbyggande

Inom projektering av byggnader går i dag trenden mot att skapa en digitalt sammanhållen kedja med öppna filformat från första idéskiss till produktion och förvaltning. Genom BIM samlas byggnadens information och geometri i en databasmodell, vilket ger stora möjligheter. För att fullt ut kunna ta vara på dem behövs en nära partner som PE med både bred och djup BIM-kompetens.

BIM öppnar möjligheter 

Vid BIM-projektering av en byggnad kan slutresultatet utgöra en digital tvilling av den verkliga byggnaden, vilket gör det möjligt att laborera med olika alternativ. BIM-informationen kan användas för en mängd olika syften av många olika aktörer – beräkningar, dokumentation, ritningar, samordning, mängdning med mera. I processen kan 3D-modellen byggas på med beräkningar som gäller tid (4D) och kostnad (5D). BIM ger även större möjligheter att analysera, optimera, dokumentera och effektivisera byggnadens utformning och prestanda ur ett hållbarhetsperspektiv.  

Alla teknikområden under samma tak 

PE har många experter med lång erfarenhet inom BIM-projektering och erbjuder kompetens både på djupet och bredden. Inom PE finns alla teknikområden samlade i en och samma organisation, vilket gör att vi ständigt utvecklar vår förmåga att samverka digitalt kring uppdragsinformation och förstår varandras behov. Vår bas är Autodesks programvaror, men vi hanterar de flesta program, tekniker och metoder som förekommer i branschen.  

Egen konfigurering och drift 

För framgångsrik BIM-projektering krävs också ett nära samarbete mellan projektör och beställare. Genom att etablera en tät och öppen dialog kan vi på PE sätta oss in i vår kunds behov. Vi sköter vår konfigurering själva och driften av miljön, vilket gör att vi alltid är flexibla och snabbt kan lösa problem och anpassa miljön när så krävs. PE vågar kombinera utveckling och nya tekniker med beprövade metoder och rutiner.  

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om BIM?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!