Gå direkt till textinnehållet
logotyp

El, tele & säkerhet

El, tele & säkerhet för trygga och resurseffektiva miljöer

I takt med ett högre fokus på hållbarhet i samhället blir de tekniska systemen för byggnader ständigt mer komplexa. Nya krav gör att tekniska installationer i dag är avgörande för ekonomin både under byggskedet och i än högre grad under förvaltningsskedet. PE tar fram genomtänkta och noggranna underlag och lösningar vid ny- och ombyggnation av alla typer av fastigheter.

Effektivt, noggrant och hållbart

När nya byggnader uppförs och äldre renoveras fästs nu allt större vikt vid faktorer som energieffektivitet, digitalisering, återbruk och annat som bidrar till en bättre hållbarhet. Tekniska lösningar som installeras inom byggnader i dag måste kunna möta dagens behov, men även vara flexibla för att kunna anpassas till förändrade behov i framtiden. Med kundens behov i fokus projekterar vi smarta, innovativa och hållbara installationslösningar som optimerar byggnadens system för bästa möjliga ekonomi samt minsta möjliga klimat- och miljöpåverkan.

Specialist och helhetsleverantör – samtidigt

På PE arbetar vi innovativt i effektiva team som samverkar över olika discipliner. Tillsammans med våra kunder tillför vi samhället trygga, moderna, trivsamma och resurseffektiva miljöer att leva, bo och verka i. Vi vet att även avgränsade uppdrag ingår i något större och engagerar oss alltid för helheten, till nytta för beställare, slutanvändare och samhället i stort. Oavsett utmaningar kan PE med sin bredd koppla in specialistkompetenser utifrån uppdraget och kundens behov.

Våra tjänster inom El, tele & säkerhet

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vi levererar innovativa och hållbara lösningar inom el, tele och säkerhet för bästa möjliga ekonomi samt minsta möjliga klimatpåverkan.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om El, tele & säkerhet?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!