Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Ljusdesign för trivsel, välmående och prestationsförmåga

Valet av rätt armaturer, styrsystem och ljuskällor för en fastighet gör det möjligt att spara energi, vilket gynnar både plånbok och miljö. Men det är också viktigt att skapa en ljusmiljö för människor att trivas och må bra i. PE har kompetens som täcker in alla aspekter inom belysning och ljusdesign.

Ekonomi och trivsel 

Teknikutvecklingen inom belysningssystem går snabbt och har gett helt nya verktyg för att skapa en bra och driftoptimerad ljusmiljö. Rätt val av system och utrustning medger stora energibesparingar. Samtidigt finns fler viktiga aspekter att ta hänsyn till. Forskningen påvisar att ljuset inverkar mycket på människans trivsel, välmående och prestationsförmåga. Detta bör beaktas vid utformningen av belysningssystem för olika typer av miljöer.  

Höga krav en specialitet 

PE har en bred kompetens inom belysning och ljusdesign. Vi arbetar med alla typer av projekt, såsom ny- och ombyggnationer, riktade energieffektiviseringsåtgärder samt konstnärliga utsmyckningar. Våra experter anlitas ofta när kraven på funktionalitet och konstnärlighet är extra höga. PE kan även erbjuda helhetslösningar med integrerad arkitektur och ljusdesign. 

Möjlighet att utforska alternativ 

PEs sätt att arbeta med visualiseringar av hur den färdiga installationen påverkar ett rum eller en miljö erbjuder kunden att tillsammans med oss utforska en rad möjliga alternativ. På så vis går det att säkerställa vad konsekvenserna blir innan vi landar i en slutgiltig lösning.  

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Ljusdesign?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!