Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vattenrening

Hållbar vattenrening

Kommuner, andra offentliga aktörer och vissa privata, har behov av expertis inom vatten i olika sammanhang. I byggnader som vattenverk och badhus utgör vatten en central del. Oavsett om det handlar om att säkra rening av dricksvatten, att badvattnet klarar kraven, renovering eller nybyggnation så har PE experter som dagligen arbetar med att hitta optimala lösningar. Vi erbjuder dessutom kurser och utbildningar inom vattenområdet.

Växande utmaningar för vattenverk 

Delvis till följd av klimatförändringar och nya krav får vattenverk i dag hantera växande utmaningar. Samtidigt har teknikutvecklingen gjort lösningar som tidigare varit dyra både säkrare och mer kostnadseffektiva. På PE arbetar vi med ytvatten, grundvatten och havsvatten för att skapa mervärden för vattenverk och erbjuder exempelvis besiktningar, utredning, problemlösning, projektering och renovering. Dessutom ger vi råd om pilotförsök eller tar fram en pilot för att till exempel rena humus, PFAS eller järn och mangan från 0,1-100 m3/h.  

Behagliga badhusupplevelser

PE besiktar badhus under byggtiden och utför statusbesiktningar av hela badhus, deras bassänger eller vattenrening. Vi projekterar ny vattenrening, bassänger och utarbetar egenkontrollprogram samt kan stötta i verksamhets- och badstädfrågor. Resultatet blir effektiva, rena, säkra och behagliga badupplevelser på badhus, simhallar, spa-anläggningar och i plaskdammar som uppfyller de nya kraven från Folkhälsomyndigheten när det till exempel gäller THM, trikloramin och legionella. Med erfarenhet från fler än 100 badhus arbetar vi med målet att göra landets badhus beständiga, säkra och kostnadseffektiva med en hållbar och effektiv drift.

Andra vattenområden

Andra viktiga områden är exempelvis lakvattenrening, industriella vatten, avloppsvattenrening samt snabb men pålitlig bakteriemätning. Oavsett på vilket område vi hjälper till kan våra kunder lita på att vi på PE, utifrån vår omfattande kunskap och erfarenhet samt i nära samarbete med uppdragsgivaren, alltid hjälper dem till en så säker och effektiv lösning på deras behov som möjligt.  

Kurser 

PE erbjuder en lång rad olika kurser riktade till vattenverks- och badhuspersonal, förvaltare och andra berörda. Vi har i dag haft fler än 1 000 deltagare på våra kurser inom vatten. Bland våra populära kurser finns grundkurs i badvattenrening, kurs i dricksvattenhygien, kurs i membranteknik och säker kemikaliehantering. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Vattenrening?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.