Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Lösningar som håller idag och för framtida generationer

För att både vi som lever i dag och framtida generationer ska få en bra och hälsosam livsmiljö, krävs stort fokus på miljön under varje byggnads hela livscykel. Från tidiga skeden till förvaltning hjälper vi våra kunder att säkerställa miljömässig hållbarhet i och omkring byggnader.

Hög kvalitet och lägre risk 

I större utsträckning än någonsin behöver projektutvecklare, byggherrar och fastighetsägare i dag arbeta med olika miljö- och hållbarhetsparametrar. Vi anlitas ofta i tidiga skeden för att uppnå hög kvalitet och minimera risker för fördyrande felgrepp. Såväl i tidiga skeden som hela vägen till förvaltningsskedet erbjuder PE hög kompetens inom strategiska och operativa frågor att säkerställa miljömässig hållbarhet i och omkring byggnader,

Hållbarhet i och omkring byggnader

Vi fokuserar på att göra byggnader mer hållbara ur aspekterna energi, miljö och akustik. Vi arbetar även med frågor utanför byggnader med expertis inom mark, luft och vatten som bidrar till att skydda människors hälsa och miljö, den biologiska mångfalden och naturliga livsmiljöer. Att vi är många kompetenser under samma tak gör att vi täcker in en bred aspekt av hållbarhet - ekologisk, ekonomisk och social.

Våra tjänster inom Miljö

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

 Vi erbjuder strategisk och operativ expertis för att säkerställa miljömässig hållbarhet i och omkring byggnader.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Miljö?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!