Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Klimatriskanalys

Klimatriskbedömning och klimatanpassning av byggnader

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. PE hjälper på olika sätt kunder i arbetet med att analysera dessa klimatrisker kring byggnader.

En branschpraxis formas fortfarande

Branschpraxis kring hur klimatriskvärdering bör göras håller ännu på att formas. För att få bästa utväxling av arbetet med att kartlägga sina klimatrisker ser vi på PE det som viktigt för våra kunder att definiera vilka syften som finns med arbetet, samt vilken nytta det ska fylla för interna och externa intressenter.  Interna syften och målgrupper som arbetet kan användas är till exempel: som en del i DD-processen och investeringskalkylen för att förstå risk/framtida kostnad, i projektutveckling och projektering för att planera robusta och klimatsäkrade byggnader, för att förebygga risker och klimatsäkra byggnaden genom tekniska åtgärder i förvaltning samt klimatriskanalys att använda i dialog med försäkringsbolag, investerare och fastighetsvärderare. En klimatriskanalys behövs dessutom för att uppfylla minimikraven (DNSH) enligt EUs taxonomi.

Exempel på tjänster:

  • Klimatriskanalys av enskilda byggnader eller av hela fastighetsbeståndet 
  • Åtgärdsplan för att klimatsäkra byggnaden eller fastighetsbeståndet 
  • Stöd i TCFD-rapportering 
  • Framtagande av kunskapsunderlag kopplat till kommande regelförändringar, krav och åtgärder 
  • Innovations- och utvecklingsarbete i samverkan för att hitta lösningar på systemutmaningar 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Klimatriskanalys av byggnader?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!