Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Klimatberäkning

Klimatberäkning, LCA och LCC för klimatsmart byggande

Att få in livscykeltänket i ett tidigt skede i ett projekt bidrar till en långsiktig byggnad med lägre klimat- och miljöpåverkan. PE bistår fastighetsägare och byggherrar med såväl klimatberäkningar för exempelvis en klimatdeklaration som andra livscykelberäkningar samt utför livscykelkostnadsanalyser som underlag för ekonomiska investeringsbeslut.

Lösningar för att minska miljöpåverkan

PE hjälper kunder med LCA-beräkningar både för att uppfylla krav i certifieringssystem och för att hjälpa till att påverka utfallet av miljöpåverkan i våra kunders fastigheter. Vi jämför olika alternativ för att hitta lösningar som ger en låg miljöpåverkan och rekommenderar lämpliga vägar framåt för olika discipliner, som arkitekter och konstruktörer vid val av material och produkter. PE arbetar även mot kunder som har en tillverkande process och som vill ta fram specifika data i form av miljövarudeklarationer (EPD) för sina produkter.

Lagkravet om klimatdeklaration av nya byggnader

Sedan 2022 ska byggherrar redovisa hur stor klimatpåverkan den uppförda byggnaden har. PE erbjuder även dessa typer av reaktiva LCA-beräkningar, där det handlar om att redovisa ett utfall. Inom en inte alltför lång framtid kommer lagkravet att utökas med gränsvärden som begränsar hur stor klimatpåverkan en nyproducerad byggnad får ha. Utöver att utföra själva klimatberäkningen, har PE lång erfarenhet av att hjälpa till att minska klimatpåverkan av byggprojekt.

LCC ger långsiktig kostnadsbild

PE anlitas även för LCC-beräkningar i syfte att bedöma kostnadseffekten vid planerade små och stora investeringar eller i samband med exempelvis en miljöcertifiering. PE följer standarden ISO 15686-5:2008 och har verktyg utvecklade för att hantera LCC-beräkningar anpassade för varje unikt fall. Utifrån parametrar som bestäms tillsammans med kunden – såsom kostnader för investering, drift och underhåll, reinvestering och rivning och inte minst beräkningsförutsättningar i form av räntesatser, prisändringar etcetera – utför vi kostnadskalkyler.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Klimatberäkning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!