Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Mätteknik för byggnads- och anläggningsprojekt

Byggnads- och anläggningsprojekt kräver mätning av olika slag. PEs avdelning för mätteknik utför olika typer av mättekniska uppdrag, som inmätning av befintliga byggnader eller förhållanden inför ny- eller tillbyggnadsprojekt. En stor del av våra mätningsuppdrag handlar även om sättningsuppföljning.

Ligger till grund för modeller  

PEs inmätningsuppdrag kan till exempel handla om utsättning av hörn på hus, pålar eller stomlinjer. De kan gälla byggnader såväl som gator, parkeringsytor, vägar eller ledningar. Efter att inmätning utförts kan mätresultaten bearbetas för att användas i en terrängmodell där beräkningar av schakt- respektive fyllnadsvolymer kan göras. 

Sättningsuppföljningar 

En stor del av våra mätuppdrag består i sättningsuppföljning av framför allt äldre innerstadsbebyggelse. Då monteras dubbar i husgrunder och precisionsavvägning utförs med utgångspunkt från en närbelägen fixpunkt i berg. 

Gammal trägrundläggning ruttnar när grundvattennivåer sjunker och/eller grundvattnet förorenas av bakterier från till exempel läckande avloppsledningar. 

Noggrann kontroll av rörelser 

Mätningsuppdragen kan även handla om rörelsekontroll i samband med nybyggnad i närheten av slänter, vattendrag eller ledningar. Ett pålningsarbete som bedrivs intill ett ur stabilitetssynvinkel känsligt område måste till exempel övervakas noggrant för att undvika att skred initieras. I vårt mättekniska fältarbete använder vi totalstationer, GPS och avvägningsinstrument från Leica. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Mätteknik?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.