Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Miljösamordning

Miljösamordning från idé till färdigställande

Att minska fastigheters klimatutsläpp samt bygga hållbart och klimatanpassat även ur andra aspekter är viktigt för övergången till ett hållbart och resilient samhälle. Det krävs god kunskap inom flera områden för att kunna uppfylla höga ambitioner vid ny- och ombyggnad. Med bred och djup expertis kan PE vägleda kunden från idé till granskning vid färdigställande.

Förståelse för system och detaljer 

Hållbar byggnation ställer krav på kunskap inom energi, innemiljö, materialval, livscykelperspektiv, trafik, avfall med mera. Det gäller att förstå tekniska detaljer och samtidigt se fastigheterna i sitt sammanhang, med brukaren i fokus samt fastighetens roll i stadsbyggnadssammanhanget. Fastighetsägare, byggherrar och entreprenörer behöver tillgång till god systemförståelse i kombination med en detaljerad ingenjörsmässig förståelse för de enskilda frågorna. 

Bredd och djup hela vägen 

PE arbetar både brett och djupt med frågor kring miljö och hållbarhet i byggnader och deras närområde. Våra tjänster omfattar strategiska och operativa frågor. Vi säkerställer hög kvalitet i processens alla skeden. Från tidigt idéstadium vägleder vi våra kunder kring system- och metodval samt kravställning vad gäller hållbarhetsaspekter. 

Vi stöttar och följer upp kraven under projektets gång och i slutändan granskar och kvalitetssäkrar vi resultat och prestanda. Dessutom erbjuder vi även mindre punktinsatser som miljöinventering, radonmätning och OVK. 

Hjälp till en lyckad certifiering 

Allt oftare sammanfattas miljö- och hållbarhetsambitionerna för en byggnad, nyproducerad eller befintlig, i en certifiering inom något av de system som finns – BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Green Building, Ceequal, Svanen, WELL och Noll CO2. PEs konsulter är certifierade i samtliga system och har lång erfarenhet av att stötta projektörer och entreprenörer. För en bredd av fastighetstyper projektleder vi och utreder frågor inom hållbarhet, miljö och energi samt utbildar. Vi ser till att kraven är tydligt formulerade, att de efterlevs och att certifieringen uppnås. Ofta har vi helhetsuppdrag, men kan också hjälpa till i olika delfaser.  

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Miljösamordning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!