Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Klimatsmart byggande

Innovativa lösningar för klimatet

Att bygga klimatsmart är både komplext och utmanande. För att lyckas krävs rätt kunskap och en klimatsmart projektering som präglas av samverkan. PEs arkitekter, konstruktörer, projektledare, ingenjörer och miljöexperter bidrar till en mer hållbar byggprocess och hjälper fler att bygga mer klimatsmart.

Innovativa och hållbara lösningar

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några utsläpp av växthusgaser och därefter uppnå negativa utsläpp. Samhällsbyggnadsbranschen behöver ta ett stort ansvar, för att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan för att bygga klimatsmart.

Klimatsmarta team

Vi på PE är vana att arbeta tvärdisciplinärt och vi utmanar oss själva och våra kunder för att hitta hållbara lösningar. Vi har alla kompetenser som krävs för ett byggprojekt och tillsammans har vi utarbetat en arbetsprocess där klimatutsläpp är en styrande parameter jämte kostnad, design, kvalitet och funktion. Vi anlitas ofta som kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera klimatsmarta åtgärder och styra projekteringen mot målen.

Vi siktar mot nettonollutsläpp 2045

Nettonollutsläpp säkerställer att klimatutsläppen inte har ökat efter att byggnaden har passerat sin livslängd. Det är därför viktigt att först minska fotavtrycket i största möjliga mån, och sedan säkerställa att framtida utsläpp undviks eller fångas upp och lagras. Hos oss finns rätt kompetens för att planera och bygga klimatsmart och vi har expertis inom samtliga certifieringar på marknaden såsom NollCO2, BREEAM, Miljöbyggnad, Svanen och WELL.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om Klimatsmart byggande?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!