Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Metsä Tissues

Metsä Tissues fossilfria framtid i Mariestad

Metsä Tissues moderniserar och bygger ut sitt mjukpappersbruk i Mariestad för hållbar lokal produktion utan koldioxidutsläpp. Entreprenören Skeppsviken Bygg i Skövde AB har anlitat PE Teknik & Arkitektur som huvudkonstruktör i projektet samt för konstruktion och projektering av grunden.

Metsä Tissues, som är en del av Metsä Group, ligger bakom starka mjukpappersvarumärken som Lambi, Serla och Katrin. Bruket i Mariestad byggs nu ut och moderniseras med bästa möjliga teknik för att uppnå världsledande miljöprestanda. Detta är Metsä Tissues största investering någonsin och innebär förbättrad energieffektivitet, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer. Trots fördubblad produktionskapacitet ska fossila koldioxidutsläpp sjunka till noll senast 2030, samtidigt som vattenförbrukningen per ton halveras och utsläpp från logistik minskar med 25 procent till en följd av att pappersimport ersätts av lokal produktion.

PE har anlitats som huvudkonstruktör för moderniseringen och utbyggnaden av bruket i Mariestad och dessutom för konstruktion och projektering av grunden. Bygget planeras vara slutfört 2025. Under utbyggnaden fortsätter produktionen vid bruket som vanligt.

– I detta projekt, som även på andra sätt har så stark hållbarhetsprägel, bidrar vi med en flexibel lösning som kan anpassas för framtidens behov. Rätt material används på rätt plats för att fylla den funktion som det är bäst lämpat för, vilket ger byggnaden en stabil konstruktion under hela dess livslängd, säger Gudjon Gudjonsson, uppdragsansvarig byggnadskonstruktör på PE.