Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Besiktning och kontrollansvar

Helhetsåtagande inom besiktning

För nästan alla byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader stadgar de allmänna bestämmelserna att beställarens mottagningskontroll till väsentlig del sker genom besiktning. PE utför besiktning med besiktningsmän godkända av bland annat Elektriska Nämnden (EN) och Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR).

Krav på professionell kontroll

Bygg-, bostads-, fastighetsbolag och andra beställare behöver professionell hjälp av besiktningsmän som på objektiva grunder kan undersöka och bedöma att en entreprenad, eller delar av den, har genomförts kontraktsenligt och enligt gällande lagkrav. PE är ett multidisciplinärt teknikkonsultföretag och tillsammans har vi ett av marknadens bredaste erbjudande inom besiktning av fastigheter.

Bred kompetens och erfarenhet

Vi erbjuder besiktningsmän inom bygg och anläggning, mark, installation och brandskyddanläggningar. Vi utför entreprenad-, anläggnings-, status- tillstånds,- och revisionsbesiktningar samt statusbedömningar som underlag för Teknisk Due Diligence. Hos oss finns även sakkunniga inom tillgänglighet, vvs, el, belysning och brand samt kontrollansvariga enl PBL till alla delar av projektet. Vi har också lång erfarenhet av att utföra underhållsplaner för fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om Besiktning och kontrollansvar?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!