Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Dafgårds anläggning i Källby är i ständig utveckling

Familjeföretaget Dafgårds har sålt fryst mat till svenska hushåll sedan 1940-talet, då man var en verklig pionjär på området. Alltsedan dess har Dafgårds både följt och påverkat den svenska matkulturen, vilket gör att dess produktionsanläggning i västgötska Källby ständigt förändras. Sedan 2014 stöttar PE Teknik & Arkitektur bolaget återkommande i deras utvecklingsprocess när det gäller konstruktions-och byggtekniska frågor.

I mitten av 2010-talet byggde Dafgårds ett nytt höglager och tillhörande transporttunnel på sin anläggning i Källby. Det blev början för samarbetet med PE, som fick uppdraget att stå för byggnadskonstruktion och brandskyddsprojektering. Efter det har PE återkommande fått motsvarande uppdrag för nya hallbyggnader såsom bageri, produktionsslingor för tillagad mat, transportgångar och utlastningsbyggnad samt för utvecklings- och underhållsprojekt i befintliga lokaler.

I denna typ av industriprojekt styrs utformningen av byggnader i hög grad av processen och det viktigaste är att hitta en optimal lösning utifrån kundens behov och tillämplig byggnorm. Vid livsmedelsproduktion ställs dessutom höga krav vad gäller hygien i lokalerna. För en teknisk konsult som jobbar med industriprojekt krävs stor förståelse för att det ibland, genom hela processen fram till färdig byggnad, kan ske snabba kast och förändringar. Man måste kunna lyssna in kundens behov, komma med snabba svar på frågor som dyker upp längs vägen och leverera när förändringar tillkommer sent. Här är god kommunikation och ömsesidigt förtroende en avgörande faktor.

I de olika projekt som PE har anlitats för genom åren, har vi varit noga med att sätta samman det bästa teamet utifrån den aktuella problematiken vi ställs inför. Vi har alltid en vilja att lösa alla typer av problem så effektivt, kostnadsmedvetet och kreativt som möjligt. Dessutom måste konstruktionen sätta så få begränsningar som möjligt för processen. Anläggningar ska göras flexibla för att kunna byggas om i framtiden.