Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Återbruk och cirkuläritet

Återbruk och cirkulära tjänster

Som teknikkonsult befinner vi oss i centrum av de pågående omvärldsförändringarna där frågor om klimat, energiförsörjning, digitalisering, materialanvändning, återbruk och cirkularitet ligger i fokus. Vi gör störst skillnad i våra uppdrag där vi tillsammans med våra kunder arbetar för att vara proaktiva i dessa frågor och därigenom bidra till en hållbar framtid.

Cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning

Vår bransch har stora behov av nytänkande och innovation om målet att bli klimatneutral ska uppnås till 2045. I rollen som rådgivare och kunskapspartner är vårt mål att, med utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030, hjälpa våra kunder att göra nödvändiga omställningar. Ofta anlitas vi som kundens rådgivare i tidiga skeden med uppdrag att identifiera klimatsmarta åtgärder och hitta sätt att öka återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Helhetssyn med strategisk och operativ expertis

Cirkulärt byggande där material återbrukas istället för att bli avfall kräver helhetssyn. Förutom att bedöma materialets byggtekniska och estetiska egenskaper måste även till exempel kemiskt innehåll samt ekonomiska kostnader tas med i beräkningen. Här erbjuder PE expertis på både strategisk och operativ nivå. Våra team med arkitekter, byggkonstruktörer, BIM- och miljöingenjörer och specialister är vana att arbeta tvärdisciplinärt och vi utmanar oss själva och våra kunder att tänka cirkulärt och hitta hållbara lösningar.

Innovationsråd för återbruk och cirkulära tjänster

Vi arbetar för att leda och vara proaktiva inom materialanvändning, återbruk och cirkularitet, framför allt tillsammans med våra kunder i våra uppdrag. Som en del i dessa ansträngningar har PE även inrättat ett internt, tvärdisciplinärt hållbarhets- och innovationsråd som arbetar med konkreta frågeställningar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Återbruk och cirkulära tjänster?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!