Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Cirkularitet och återbruk

Cirkulära tjänster och återbruk

För att nå målet att göra bygg- och fastighetsbranschen klimatneutral till 2045 krävs mycket nytänkande och innovation. Som en del i detta skapar PE Teknik & Arkitektur värde för våra kunder genom strategisk och konkret rådgivning om hur vi tillsammans kan skapa och utnyttja cirkulära möjligheter vid renovering, nybyggnad och utformning av både byggnader och miljöer.

Cirkulära perspektiv i varje projekt

I rollen som rådgivare och kunskapspartner är PEs mål att, med utgångspunkt i FNs globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030, hjälpa kunder att göra nödvändiga omställningar. Utifrån vår spetskunskap kan vi i varje enskilt projekt anlägga det långa perspektivet och sträva efter cirkularitet. Med en anpassad strategi och kloka beslut går det att bidra stort till uppfyllandet av hållbarhetsmålen även med små medel. PE erbjuder kunder återbruksinventering, projektering med återbrukade material samt möjliggörande av framtida återbruk.

Återbruksinventering

Cirkulärt byggande där material återbrukas istället för att bli avfall kräver helhetssyn. Förutom att bedöma materialets byggtekniska och estetiska egenskaper måste även till exempel kemiskt innehåll samt ekonomiska kostnader tas med i beräkningen. PE har här stor erfarenhet och kan stötta fastighetsägare när det gäller återbruksinventering. Våra experter analyserar vilka material som kan återbrukas och vad som kan och bör bevaras, renoveras eller rekonditioneras.

Projektering med återbrukat

Att renovera, bygga till eller bygga nytt med återbrukade material har stor potential att sänka branschens klimatavtryck. Våra team med arkitekter, byggkonstruktörer, BIM- och miljöingenjörer och specialister är vana att arbeta tvärdisciplinärt och kan hjälpa till att lyfta in återbrukade material och element i allt från stomme till inredning. Vi genomför även utredningar för att klarlägga vilken effekt olika val har på ekonomi eller koldioxidavtryck så att kunder kan fatta välinformerade och kloka beslut.

Möjliggörande av framtida återbruk

Det cirkulära tänkandet ska vara långsiktigt. Byggnader, miljöer och deras komponenter måste ingå i ett större kretslopp och möjliggöra framtida återbruk. PE kan hjälpa till att projektera i detta syfte ända ned på detaljnivå, med exempelvis demonteringshandlingar och -inventering, demonteringsanpassade kopplingar i stomme, installationer anpassade för framtida verksamhetsförändringar samt anpassning av 3D-modeller som informationsbanker. PEs utvecklingsarbete ligger i framkant och vi är samarbetspartner inom både CC Build, Plattformen för klimatneutralt byggande i Göteborg och A Sustainable Tomorrow.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Cirkularitet och återbruk?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram emot att höra från dig!