Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hiss- och transportsystem

Optimala hiss- och transportsystem för varje enskilt projekt

Vid projektering av transportsystem inom fastigheter finns det många aspekter att ta hänsyn till. Samtidigt utvecklas det hela tiden nya innovativa och digitaliserade lösningar. PE har nödvändig erfarenhet för att tillsammans med våra kunder ta fram rätt lösningar för att uppfylla alla aktuella krav.

Utveckling och digital innovation

När det till exempel gäller säkerhet och tillgänglighet finns det höga krav på projekteringen av hissar och andra transportsystem inom fastigheter. Dagens samhälle utvecklas snabbt med hjälp av nya, innovativa lösningar som på olika sätt utnyttjar digital teknik. Utvecklingen märks även av på detta område med nya lösningar som till exempel kan bidra till minskad miljöpåverkan och minimerade energikostnaderna.

Helhetsansvar eller punktinsatser

PE hjälper våra kunder med transporttekniska lösningar i fastigheter, till exempel hissar, rulltrappor, lyftbord och anpassningar för tillgänglighet. Bästa slutresultat uppnås när vi får ansvar för helheten, från idé till förvaltning. Men självklart går det också att anlita PEs expertkompetens i olika roller eller under olika faser i byggprocessen.

Optimala system ur alla aspekter

Med vår långa erfarenhet och expertis kan vi i varje enskilt fall och tillsammans med kunden hitta fram till rätt lösningar som uppfyller alla krav inom de ekonomiska ramarna. Oavsett om det rör sig om ett litet uppdrag eller ett helhetsåtagande, går PE alltid in i det med ett stort engagemang. Vi arbetar sedan målfokuserat för att förse kunden med ett optimalt system avseende ekonomi, logistik, säkerhet och miljö.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Hiss- och transportsystem?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!