Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Installationsledning

Installationsledning som tryggar projektet

I kombination med samhällets digitalisering ställer dagens installationstäta fastigheter höga krav på ledning och samordning kring installationer inom el-, tele- och säkerhetssystem. Med erfarenhet från både entreprenad och konsulttjänster kan PEs tekniska projektledare och byggledare hantera komplexiteten och hjälpa våra kunder genom projekten.

Förståelse för helheten 

I de projekt som i dag bedrivs kring fastigheter finns det många aspekter att ta hänsyn till. Det kan handla om allt från att hantera befintliga installationer, verksamhetsbehov och digitalisering, till miljökrav, kulturminnesmärkning och mycket annat därtill. På PE har våra tekniska projektledare och byggledare erfarenhet från såväl bygg- som projekteringsskede. Det ger oss ett helhetsperspektiv som gör att vi förstår alla de utmaningar våra kunder måste hantera i projekten.

Gemensamma gränssnitt 

Installationssystem inom fastigheter har höga krav på gemensamma gränssnitt. Det gäller till exempel energieffektivisering via belysningsstyrningar, insamling av mätdata, säkerhetssystem som integreras mot digitala gränssnitt eller ansluter mot extern utrustning, som elektromekaniska lås eller utrustning för till- och frångänglighet med mera. Utmaningarna och möjligheterna är många. Det gäller att ha tillgång till rätt kompetens, i synnerhet med hänsyn till projektets ekonomi.  

Samtliga delar täcks in 

Genom att vända sig till PE får våra kunder tillgång till vår breda kompetens och erfarenhet. Vi täcker in alla delar i projektet för att hjälpa uppdragsgivaren till kostnadseffektiva installationer. Kundens kalkyl för projektet kan förbättras och vi bidrar på så sätt till bättre lönsamhet.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om installationsledning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!