Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Projektledning & management

Operativ och strategisk projektledning för en hållbar helhet

Klimatomställning, digitalisering och urbanisering ökar förändringstakten i vårt samhälle, som samtidigt blir alltmer komplext. I bygg- och fastighetsbranschen ska inte bara de egna intressena bevakas, varje projekt måste även bidra till en långsiktigt hållbar helhet. Från strategisk rådgivning till operativ ledning av enskilda projekt hjälper PE sina kunder uppnå detta.

Fokus på samhällsnytta 

I en snabbrörlig värld på väg mot hållbar utveckling måste samtliga branschaktörer i allt högre grad fokusera på slutanvändarna och samhällsnyttan likaväl som på sina egna, mer begränsade målsättningar. PEs konsulter har bred erfarenhet inom projektledning, besiktning och managementarbete, både operativt och strategiskt. Vi har experter på analys i tidiga skeden som tydliggör möjliga vägar framåt och bistår med strategisk rådgivning. Samtidigt erbjuder vi inom flertalet teknikområden välutbildade, certifierade projektledare och besiktningsmän med bred erfarenhet av komplexa projekt i praktiken.  

Vi leder projekt kring byggnader och deras närmiljö

PE erbjuder ett komplett utbud av tjänster för att leda projekt kring allt som rör byggnader och deras närmiljö. Vi bevakar kundens intressen genom att anpassa insatserna till målen vad gäller tid, ekonomi, funktion och hållbarhet. Vi sätter ihop starka team och arbetar med ständig metodutveckling och kunskapsöverföring. Utifrån en vilja till förändring verkar vi i hela ekosystem med andra aktörer inom samhällsbyggnad för att driva på en hållbar samhällsutveckling. 

Våra tjänster inom Projektledning & management

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vi bevakar kundens intressen genom att anpassa insatserna till målen vad gäller tid, ekonomi, funktion och hållbarhet.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Projektledning & management?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!