Gå direkt till textinnehållet
logotyp

El- och kraftsystem

Rätt el- och kraftsystem för varje specifikt projekt

Välfungerande och tillförlitliga el- och kraftsystem är grundläggande för byggnaders funktion. Utmaningen är att planera och utforma flexibla anläggningar som vare sig blir över- eller underdimensionerad. PE har erfarenheten och kunskapen att vägleda kunden till en lösning som levererar det den ska till rätt kostnad.

Utgå från verkliga behov

Vid ny- och ombyggnation gäller det att fastighetens el- och kraftsystem stämmer väl överens med de behov som finns i dag och samtidigt tar höjd för att dessa kan komma att förändras i framtiden. Samhället och våra kunders ökande krav på hållbarhet och driftsäkerhet, i kombination med energieffektivitet, gör att vi redan i dag måste planera för framtiden genom till exempel statistikmätning, intelligenta styr- och övervakningssystem, redundans, reservkraft, UPS, batterilager, solceller med mera. 

Bred specialistkunskap

PE erbjuder tjänster inom el- och kraftsystem vid ny- och ombyggnationer av fastigheter. Vi hjälper våra kunder att projektera hållbara lösningar som är energieffektiva, säkra, tillförlitliga och för varje individuell fastighet uppfyller behovet för verksamheten som bedrivs där. 

Med kompetens att projektera alla ingående delar inom el- och kraftsystem – som allmän kraft, belysning, styrsystem, åskskydd, ställverk, reservkraft, solceller med mera – har vi erfarenhet inom alla typer av fastigheter, till exempel kommersiella kontorsfastigheter, bostäder, industribyggnader, sjukhus och skolor. 

Rätt nivå ger rätt ekonomi

För att hitta rätt nivå på systemet för det specifika projektet, inleder vi arbetet med att, tillsammans med kunden, brukare och förvaltare, göra en behovsanalys och en effektberäkning för att därefter starta projekteringen. PE har många duktiga, erfarna och engagerade medarbetare som kan bedöma komplexiteten och anpassa el- och kraftsystemen därefter. Våra kunder får rätt anläggning till rätt kostnad. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om El- och kraftsystem?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!