Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Skydd och säkerhet

Skydd och säkerhet för hållbar samhällsbyggnad

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Inom skydd, risk och säkerhet projekterar PE lösningar som säkerställer en säker miljö både inomhus och utomhus. Våra erfarna specialister garanterar en trygg och säker helhetslösning.

Säkerhetsplanering för optimala dörrmiljöer

Inom skydd arbetar vi med säkerhetsplanering där skyddet omfattar både fastighet och personer som vistas inom respektive verksamhet. Detta arbete koordinerar våra säkerhetskonsulter ofta tillsammans med projektledning, arkitekt och byggherre. Vår djupa kunskap inom flera områden av segmentet utgör en stor styrka för skydd. För att säkerställa dörrmiljöns funktion koordineras ofta vårt arbete i entreprenadskedet av våra låskonsulter. De handhar dörrmiljösamordningen och projekteringen av låsbeslagningen, i många fall i samarbete med arkitekter, brand- och teletekniska konsulter.

Lås, beslagning och dörrstyrning

Byggnader blir alltmer komplexa och funktionalitetskrav höjs hela tiden. Lösningar för lås, beslagning och dörrstyrning måste fungera utan driftstörningar eller obehagliga överraskningar. Dörrmiljöer ska vara praktiska i vardagen och samtidigt uppfylla alla krav vid till exempel brand eller inbrottsförsök. Under projektering och byggprocess krävs gott samarbete mellan flera aktörer både för att tid och kostnader inte ska springa iväg och för att alla krav på funktion, säkerhet och miljö ska uppfyllas.

Projektering av hållbara dörr- och säkerhetslösningar

PE har gedigen erfarenhet och kunskap från uppdrag för flera namnkunniga kunder. Vi hjälper dem genom hela byggprocessen och även med rådgivning i tidiga skeden. För kommersiella eller offentliga fastigheter, objekt med hög skyddsnivå samt privata fastigheter med särskilda skyddsbehov projekterar vi praktiska, genomtänkta och hållbara dörr- och säkerhetslösningar som sparar pengar, förenklar den dagliga användningen och uppfyller alla myndighetskrav.

Minimering av kostnader

PE tydliggör på ett överskådligt sätt vilka utmaningar och kostnadsdrivande faktorer som påverkar byggprocessen. Det blir ett stöd för en upphandling med kostnadsbesparingar och hållbarhet i fokus. Tidigt i projekteringen tar vi fram en gränsdragningslista som tydliggör vem som gör vad och detta samordnas sedan väl under byggprocessen så att de många entreprenörer som måste involveras i dörrmiljön arbetar i rätt ordning och så effektivt som möjligt.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Skydd och säkerhet?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!