Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Skydd och säkerhet

Skydd och säkerhet för hållbar samhällsbyggnad

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Inom skydd och säkerhet erbjuder PE Teknik & Arkitektur en bredd av konsulttjänster och bistår kunder i deras säkerhetsskyddsarbete med lösningar inom såväl fysisk säkerhet som personal- och informationssäkerhet. 

Motståndskraft i oroliga tider

Viktiga samhällsfunktioner och företag utsätts idag för ökande hot i form av spionage, sabotage, terrorism, organiserad brottslighet, cyberattacker och nya risker för väpnad konflikt. Ny lagstiftning ställer höga krav på området. Offentliga och privata fastighetsägare och andra aktörer måste säkra det fysiska skyddet för att förebygga materiella skador på byggnader och deras närmiljöer, skydda människors säkerhet samt skydda sina IT-system och sin information.

Bred expertis

PE erbjuder en bredd av konsulttjänster inom skydd och säkerhet. Våra tjänster omfattar säkerhetsskyddsarbete där vi till exempel genomför säkerhetsskyddade upphandlingar (SUA) eller bistår med olika slags granskningar, analyser, rekommendationer och rådgivning. Vi arbetar även med fysisk och förebyggande säkerhet. I byggprocessen är PE med fördel involverade i tidiga skeden, och vi kan hjälpa till från idé till slutförande. Vi hjälper också kunderna med deras IT- och informationssäkerhet samt med att skapa en säker miljö för alla som nyttjar deras fastigheter.

Säkerhetslösningar som är säkra och smarta

PE har bred kompetens vad gäller fysiska säkerhetslösningar som förebygger att obehöriga får tillträde till områden, byggnader och andra anläggningar eller objekt. Fysisk säkerhet ska också förebygga skadlig inverkan, som till exempel sprängning, beskjutning eller försändelser med skadligt innehåll, samt skydda mot situationer som ger obehöriga insyn i säkerhetskänslig verksamhet. Vi projekterar praktiska, genomtänkta och hållbara lösningar som uppfyller ställda myndighetskrav och samtidigt sparar pengar och förenklar den dagliga användningen.

Exempel på tjänster inom skydd och säkerhet

 Säkerhetsskyddsarbete 

 • Genomförande av säkerhetsskyddad upphandling (SUA)
 • Genomförande av säkerhetsskyddsanalyser och strategiskt säkerhetsskyddsarbete
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Granskning av lokaler där hemliga uppgifter hanteras
 • Rekommendationer om säkerhetsskyddshöjande åtgärder

  Fysisk säkerhet 

 • Bevaknings- och tillträdessäkerhetssystem – inbrottslarm, passagekontroll och CCTV 
 • Lås & beslagning och dörrstyrning 
 • Brandlarm, utrymningslarm, brandbesiktning och sprinkler 
 • Skyddsrumskompetens 
 • Skyddszonsplanering 
 • Strategisk säkerhetsrådgivning 
 • RÖS-mätning av lokaler och utrustning (RÖS = Röjande signaler) 
 • Stöd i upprättande av röda (hemliga) nät 
 • Projektering av askrum (avlysningsskyddade rum) 

 Personal och informationssäkerhet 

 • Brandskydd, riskhantering och brandbesiktning
 • Informationssäkerhet inom säkerhetsskyddade uppdrag
 • Rekommendationer om säkerhetshöjande åtgärder
 • Risk- och sårbarhetsanalyser
 • Besiktningar
 • Överfallslarm
 • Projektering av Rakelutrustning

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om Skydd och säkerhet?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!