Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energikartläggning

Energi i befintliga byggnader

Byggnaders energianvändning är högt på fastighetsägares agenda. Bakom det ligger ett tydligt fokus på hållbarhet hos finansiärer, investerare och hyresgäster, i samspel med kostnadseffektivisering och lagkrav inom området. Med bred kompetens och stort engagemang hjälper PE energirådgivare till med energikartläggning och ständiga förbättringar. 

Brännande framtidsfråga

Fastigheter står för en stor del av utsläppen av växthusgaser och deras energianvändning måste minskas. Hyresgäster, investerare, finansiärer och lagstiftare driver därför på för högre energieffektivitet i befintliga byggnader. Energieffektivisering skapar goda förutsättningar för en bättre energiklass, enklare uthyrning, högre fastighetsvärde och minskade räntekostnader. Dessutom kommer ett förnyat EU-direktiv som medför lagkrav på förbättring av befintliga byggnaders energiprestanda.

Vinster för både ekonomi och miljö

Våra energirådgivare hjälper fastighetsägare att uppfylla lagkrav vad gäller energideklarationer och energikartläggning i befintliga byggnader. Vår energirådgivning omfattar strategier och åtgärder som efter implementering kan spara pengar och energi, samt minska fastighetens miljöpåverkan. Detta stärker kundens anseende genom att man tar sitt hållbarhetsansvar, men ger dessutom möjligheter att förbättra inomhusklimat, trivsel och produktivitet för dem som arbetar i fastighetens lokaler. Resultatet blir en attraktivare fastighet med högre värde och minskade låneräntor.

Energirådgivare med bred kompetens

PE genomför en gedigen energikartläggning som mynnar ut i en lista över rekommenderade åtgärder med prioriteringsordning. Som experter på byggnader med ett holistiskt synsätt kan vi också förverkliga åtgärderna med bästa resultat. Den breda kompetensen inom PE gör det enkelt för vår energikartläggare att koppla in nödvändig expertis inom till exempel ventilation, belysning, solceller, el eller arkitektur. Det som genomförs blir sedan grunden för uppföljning och ständiga förbättringar i en långsiktig relation med kunden.

Energikartläggningens steg

Energikartläggningens steg:
1. Analys av energistatistik och annan data
2. Platsbesök för att identifiera besparingsmöjligheter
3. Åtgärdsförslag med lönsamhetskalkyler och prioriteringsordning
4. Uppföljning och kontinuerliga förbättringar

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Energikartläggning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.