Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energirådgivning

Rådgivning för energieffektivisering av fastigheter

PEs konsulter anlitas av fastighetsägare för rådgivning inom alla typer av energifrågor, oavsett om det gäller ett flerbostadshus eller en industribyggnad. Det kan till exempel handla om att optimera en befintlig byggnad, göra smarta val i projektering av nybyggnation, eller att i tidigt skede utföra konsekvensanalyser med syfte att optimera byggnaden i förhållande till sin omgivning och framtida stadsutveckling. Vi hjälper våra kunder att få ett helhetsgrepp om energifrågan, och genom utveckling av tydliga krav säkerställer vi att energifrågan beaktas under hela byggprocessen och under byggnadens hela livslängd. Energirådgivning faller ofta in under nedanstående områden.

Energioptimering av befintliga fastigheter

Energikartläggning innebär en möjlighet för fastighetsägaren att spara pengar och minska sin negativa klimatpåverkan kopplat till energianvändning. Med hänsyn till EU:s taxonomi har fastighetsägaren dessutom möjlighet att linjera sitt fastighetsbestånd i enlighet med taxonomin och i förlängningen skapa mervärde i form av ökad efterfrågan bland hyresgäster och möjligheten att erhålla fördelaktiga gröna lån. PE kan även bistå med skräddarsydda utbildningar och underhållsplaner.

Strategisk energirådgivning

En tidigt formulerad strategisk kravställning utgör en viktig pusselbit för att möjliggöra byggandet av energieffektiva fastigheter, tidiga analyser kan bidra till att identifiera och optimera energibesparingsåtgärder. PEs konsulter hjälper kunden att beakta helheten med avseende på kravställning, systemval, utformning och orientering, för att säkerställa så god energiprestanda som möjligt. Detta kan innefatta studier av bland annat köldbryggor, formfaktor och VSC.

Energisamordning vid nybyggnation

Genom att samordna energifrågan och driva den multidisciplinärt, kan PEs konsulter möjliggöra en högre utdelning av energibesparingarna. Vi stöttar även våra kunder i att definiera kravspecifikationer för inneklimat och energianvändning. Även vid nybyggnation finns det möjlighet att linjera med taxonomi och erhållande av gröna lån, samtidigt som krav i BBR och aktuella miljöcertifieringar uppfylls.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Relaterade artiklar

Energipartnerskap för energieffektivitet och välmående hyresgäster

Att energieffektivisera fastigheter är avgörande för att vi ska kunna nå klimatmålen och har aldrig varit mer aktuellt än nu. När fastighetsägare vill göra energikartläggningar och genomföra förbättringar av befintliga fastigheter uppnås bäst resultat i långsiktig samverkan utifrån ett holistiskt synsätt där välmående premieras.

Vill du veta mer om Energirådgivning?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.