Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Kulturmiljö

Kulturmiljövård från stadsbyggnadsplanering till detaljnivå

I ett hållbart samhälle tar vi hand om och utvecklar det som redan är byggt. Med brett kunnande, stor erfarenhet och specialistkompetens hittar PE möjligheterna att skapa attraktiva miljöer med stora estetiska, samhällshistoriska och upplevelsemässiga värden.

Förnyelse och bevarande

Ofta kräver äldre fastigheter stora underhållsinsatser eller så behöver de anpassas till nya behov, funktioner och krav. Parallellt eftersträvas eller krävs att kulturmiljöer bevaras och att viktiga värden tas tillvara. Ett vitt spektrum av fastighetsägare, offentliga såväl som privata aktörer, behöver säkerställa ett långsiktigt bevarande av fastigheter och miljöer som samtidigt ska kunna användas på ett ändamålsenligt och positivt sätt.

Bredd och erfarenhet

PE har brett kunnande och omfattande erfarenhet av kulturmiljövård, i hela skalan från stadsbyggnadsplanering till detaljnivå. Vi arbetar bland annat med renoveringar av byggnadsminnen, ombyggnationer, konverteringar, återbruksprojekt, upprustning av tekniska system och kulturmiljön i samhällsplaneringen. Vi kan erbjuda specialistkompetens i form av till exempel bebyggelseantikvarier som är certifierat sakkunniga avseende kulturvärden (KUL 2), certifierade experter inom tillgänglighet samt konstruktörer med stor vana av äldre byggtekniker.

Vi ser möjligheterna

Kulturmiljöperspektivet blir ett värdeskapande verktyg om det finns med tidigt i processen. Genom en rad omfattande projekt runtom i landet har PE byggt upp förmågan att samordna många olika krav för att därigenom kunna se möjligheter snarare än hinder, såväl i smått som stort. Vi eftersträvar en god samverkan mellan alla parter och vill bygga en gemensam förståelse för vilka värden som är viktiga att beakta.

Antikvariska tjänster

Vi hjälper våra kunder med antikvariska frågor under hela processen från idéskiss och förundersökning till projektering, projektledning och kontroll. Vi arbetar med en bredd av uppdrag, från kompletta restaureringsprogram för kulturhistoriska byggnader och anläggningar till stöd i materialval och arkivstudier.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Kulturmiljö?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!