Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Arkitektur och stadsmiljöer som håller över tid

Byggnader och deras omgivning måste över tid fortsätta att bidra till samhället och skapa värde genom sin användning. Som en av Sveriges största aktörer inom arkitektur utarbetar PE innovativa och hållbara idéer och lösningar för byggnader samt det som finns inuti, utanför och omkring dem. Vi kan ta oss an alla projekt, oavsett storlek.  

Hållbara samhällen och högre värde

Arkitektur har potential att höja värdet på byggnader och vår offentliga miljö och samtidigt bidra till ett bättre och mer hållbart samhälle. Det nationella klimatmålet att nå nettonollutsläpp till 2045 innebär nya krav på kunskap vid nybyggnation, renovering, om- eller tillbyggnad. Med svårmatchad bredd i vår kompetens och erfarenheter från några av de största projekten i landet arbetar PEs arkitekter, landskapsarkitekter, planarkitekter, inredningsarkitekter, bebyggelseantikvarier och andra experter alltid med en tydlig inriktning på helheten för att skapa värden som håller över tid.

Samarbete är nyckeln

I uppdrag inom bland annat stadsplanering, fastighetsutveckling, bostäder, kontor, hyresgästanpassning, handel, industri, skolor och offentliga rum arbetar PE nära kunden från tidiga skeden och framåt. Det säkrar högsta kvalitet, effektiva processer och idéer som verkligen gör skillnad. För att idéerna ska omsättas till en fungerande och hållbar verklighet måste alla kompetenser samverka, vilket är ett naturligt inslag i vår vardag. Genom hela processen kommunicerar och samarbetar vi resultatinriktat med alla intressenter i projektet.

Vi arbetar med tydlig inriktning på helheten för att skapa arkitektur som håller över tid.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Arkitektur?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!