Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Inredningsarkitektur

Inredningsarkitektur för kreativt samarbete

När en verksamhet står inför en flytt eller omorganisation behöver kvalitet och funktion byggas in i en helhet som både stöttar effektiva arbetssätt och speglar organisationens värderingar. Kontor och skola är våra expertområden men vår kompetens och bredd sträcker sig över inredningsarkitekturens hela bredd där vi även har god kunskap i bland annat utformning av bibliotek, kulturhus och restaurangmiljöer. Under projektets resa stöttar vi kunden och skapar behovsanpassade, hållbara och kreativa miljöer där alla detaljer samspelar.

Vi kan förändringsprocesser

Idag är det vanligt att blanda distansarbete med arbete på kontoret och då kan det vara aktuellt för företag att ta ett omtag både kring förändrat arbetssätt och kontorets miljö. Den fysiska arbetsplatsen är fortfarande en värdefull plats för kreativt samarbete och som kulturbyggare för organisationen, men lika mycket en plats för koncentrerat enskilt arbete och digitala möten. Med stor erfarenhet från omfattande projekt inom kontor, skolor och kultursektorn stöttar vi kunder med förändringsledning och rådgivning. Genom workshops, intervjuer och analys arbetar vi tätt ihop med kunden och inte minst förankrar nya koncept hos medarbetare.

Ansvar för helheten

Inredning är mer än trivsel och estetik. Vi är specialister på att få allt att samspela ända ned på detaljnivå – identitet, estetik, funktion, ljus, färg, akustik och ergonomi. Det handlar också om att nyttja smarta tekniska lösningar, skapa säkerhet och bädda för en bra skötsel av lokalerna. Vi använder väl beprövade arbetssätt som bland annat innefattar analys av lokalen och utredning av ljus, material och inredning.

Hållbarhet

Vårt arbetssätt går ut på att alltid utgå från det kunden har, vad vi kan återanvända av inredning och möbler. Vi tänker nyinköp i andra hand men alltid fantastiska miljöer i första hand. Genom innovation, kreativitet och att ständigt ta till oss ny kunskap inom området strävar vi i varje projekt efter att nå en hög andel återbruk och en liten klimatpåverkan. Där nyinköp behöver göras föreslår och inspirerar vi kunden till produkter av god kvalitet, utförda i material som går att rekonditionera, vilket minskar behovet av nyinköp i framtiden.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Inredningsarkitektur?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!