Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Förorenade områden

God miljö utan dolda miljöskulder, risker eller framtida kostnader

I varje ny- eller ombyggnadsprojekt ingår i dag miljöarbete i någon form, exempelvis markundersökningar, riskbedömningar, åtgärdsutredningar, avhjälpandeåtgärder, kontrollprogram med mera. PE har lång erfarenhet av att, på ett kostnadseffektivt sätt, stödja kunder i arbetet med att säkerställa en god miljö.

Efterlevnad och proaktivitet

För att det ska gå att uppnå Sveriges nationella miljömål krävs ett brett engagemang från alla delar av samhället. En god miljö är helt enkelt en förutsättning för vårt samhälles fortsatta utveckling och överlevnad. Inför till exempel nyproduktion av bostäder på gamla industrifastigheter måste därför äldre föroreningar identifieras och åtgärdas. Till en del handlar detta om att efterleva rådande lagstiftning, men i dag väljer många företag också att ligga före denna och driva på utvecklingen mot ett renare samhälle genom att arbeta proaktivt med miljövård.

Heltäckande bredd

Inom PE finns lång erfarenhet av att identifiera och åtgärda miljöskulder, såväl nya som äldre, och vi erbjuder hjälp genom alla stadier och processer i arbetet för att uppnå en god miljö utan dolda miljöskulder, risker eller framtida kostnader. Vi har expertis inom:

Miljötekniska mark- och grundvattenundersökningar
Undersökningar av ytvatten, sediment och våtmarker
Provtagning av por- och inomhusluft
Riskbedömningar och framtagande av platsspecifika riktvärden
Åtgärds– samt ansvarsutredningar
Efterbehandling av förorenade områden
MIFO-metodiken

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Förorenade områden?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!