Gå direkt till textinnehållet
logotyp
Bild: Vattenfall

Dammsäkerhetshöjande åtgärder Lilla Edet

Lilla Edets kraftverk har varit en pålitlig leverantör av elektricitet för Vattenfall sedan 1926. I april 2021 påbörjades ett projekt för att säkra elproduktionen i ytterligare 100 år. PE Teknik & Arkitektur har varit en del av förnyelsen från produktionsstart.

Den nya betongdammen, som sträcker sig över 120 meter, är central för att säkra Lilla Edets energiframtid. Tillverkad av 8000 kubikmeter klimatsmart betong som har utvecklats genom ett samarbete mellan Vattenfall, entreprenören och betongleverantören knutna till projektet. Genom användning av flygaska och ökad stenstorlek har mängden cement minskat med 25%, vilket resulterar i betydande minskade koldioxidutsläpp. Dessutom minimeras värmeutvecklingen, vilket eliminerar behovet av kylning. Den nya dammen konstrueras med dammpelare och fyra innovativa utskovsluckor. Dessa luckor spelar en central roll i att hantera vattenflödet och säkerställa optimal elproduktion.

Projektet inleddes med torrläggning av arbetsplatsen, där en fångdamm av stålpålar och stålspont byggdes på berggrunden. Därefter följde noga kontrollerade rivnings- och bergschaktarbeten. Under våren 2023 inleddes betongarbetena med fokus på formbyggnation, armering och ingjutningsgods för den nya dammen. Projektet genomförs i två etapper för att säkra tappning av Vänern under projekttiden.

PE Teknik & Arkitektur har axlat rollen som byggledare och uppdraget omfattar projektering av prefabbyggnader, kontrollansvar för flertalet bygglov, dimensionering av mobilkransuppställningsplats, geotekniska undersökningar för mark där utskovsluckorna ska monteras samt framtagande av kontrollprogram.

Denna omfattande satsning kommer inte bara att stärka Lilla Edets kraftverks kapacitet utan är också en del i vår tids utveckling av klimatsmarta energilösningar för hållbar elproduktion. PE Teknik & Arkitektur är stolta över att vara en aktör i detta framtidssäkrande projekt.