Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Landskapsarkitektur

Inkluderande landskapsarkitektur för hållbar utveckling

Våra utemiljöer får en allt större betydelse i omställningen till ett klimatanpassats samhälle. Genom kreativa lösningar arbetar PEs landskapsarkitekter med att gestalta inkluderande, inspirerande och resilienta livsmiljöer där vi bidrar vi till en långsiktigt hållbar utveckling.

Framtidens hållbara utemiljöer 

I en värld av ständig förändring bidrar landskapsarkitekter till att möta de nya krav och behov som ställs på våra utemiljöer. En genomtänkt gestaltning bidrar till ökad biologisk mångfald och en större motståndskraft mot stigande temperaturer och ökad nederbörd. Trivsamma och trygga platser där människor kan mötas ökar livskvaliteten och främjar hälsan. Genom att utgå från platsen och dess förutsättningar, lösningar som håller över tid samt återbruk kan landskapsarkitekturen bidra till en ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan.  

Närvarande rådgivare 

PEs landskapsarkitekter är vana att arbeta med varierade uppdrag från Luleå i norr till Malmö i söder, genom plan-och byggprocessens alla skeden. Att vara närvarande och tillsammans med våra kunder sträva efter ett gemensamt mål är viktigt för oss. En god kommunikation skapar förutsättningar till projekt av hög kvalitet och arkitektonisk nivå. Genom PEs stora bredd av kompetenser kan vi även erbjuda helhetslösningar och kompletta team för att underlätta processen för våra kunder.  

Människan i fokus

Hjärtat i vårt arbete är de vardagsmiljöer där människor möts och lever sina liv. Målet är att skapa bostadsgårdar, parker, torg och skolgårdar som är välfungerande, attraktiva och gröna livsmiljöer med plats för både människa och natur. Vi uppskattar mötet med våra framtida brukare och deltar gärna i medborgardialoger och anordnar workshops. Med bred erfarenhet från flertalet lek- och skolprojekt månar vi dessutom extra mycket om barnens utemiljöer och att skapa de bästa förutsättningarna för deras utveckling och välmående. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Landskapsarkitektur?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!