Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbara och innovativa lösningar för byggnader och deras närmiljö

Vi planerar och formar hållbara städer och samhällen. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild tjänst som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vår vision är att förnya samhället genom innovativa och hållbara lösningar.

Expertis i fokus

Industritransformation

Industrins utveckling mot klimatneutralitet, effektivare resursuttag och cirkularitet är avgörande för hållbar samhällsutveckling. Befintliga industrianläggningar behöver anpassas och byggas om, samtidigt som nya anläggningar ofta måste uppföras. PE Teknik & Arkitektur har lång erfarenhet av industriprojekt och är väl insatta i industrins krav. Vi erbjuder tjänster till hela industrisektorn med fokus på drivmedels-, läkemedels-, skogs- och fordonsindustrin.

Energieffektivisering av fastigheter

PEs konsulter anlitas av fastighetsägare för rådgivning inom alla typer av energifrågor, oavsett om det gäller ett flerbostadshus eller en industribyggnad. Det kan till exempel handla om att optimera en befintlig byggnad, göra smarta val i projektering av nybyggnation, eller att i tidigt skede utföra konsekvensanalyser med syfte att optimera byggnaden i förhållande till sin omgivning och framtida stadsutveckling.

Skydd och säkerhet för ett motståndskraftigt samhälle

Att förebygga risker i samhället är viktigt ur alla aspekter, inte minst med tanke på hållbarhet. Inom skydd och säkerhet erbjuder PE Teknik & Arkitektur en bredd av konsulttjänster och bistår kunder i deras säkerhetsskyddsarbete med lösningar inom såväl fysisk säkerhet som personal- och informationssäkerhet.

Klimatriskbedömning och klimatanpassning

Konsekvenserna av de allt vanligare fallen av extremväder, forskningsrönen som framkommer i FNs klimatpanel IPCCs rapporter och EUs taxonomi för hållbara investeringar sätter alla fokus på frågor om fysiska risker kopplat till ett förändrat klimat. Med bred kompetens under samma tak hjälper PE kunder i deras arbete med att analysera klimatrisker för fastigheter och planera vilka anpassningar som bör göras.

Hållbar utveckling av byggd miljö

Det pågår en omställning för framtidens byggande. Att bara riva och bygga nytt på det sätt som vi ofta har gjort tidigare är inte hållbart och samtidigt behöver den byggda miljön utvecklas för dagens behov och nya krav. PE bistår fastighetsägare att hållbart utveckla sina befintliga fastigheter så att de når sin fulla potential och kan öka i värde.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!