Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Taxonomi för fastighetsägare

Hållbara byggnader enligt EU:s taxonomi

Den 1 januari 2022 började EU:s taxonomiförordning gälla och regelverket ställer nya stora krav på aktörer som vill klassas som hållbara. PE erbjuder expertis för att hjälpa fastighetsägare att klargör vilka hållbarhetsåtgärder som krävs i fastighetsbeståndet för att möta kraven.

Övergripande kartläggning 

PE erbjuder expertis som hjälper fastighetsägare att navigera genom de omfattande krav som EUs taxonomiförordning innebär. En övergripande kartläggning av fastighetsbeståndet ger insikt om hur väl företaget lever upp till taxonomins krav. PEs konsulter är kontinuerligt uppdaterad med de senaste besluten angående granskningskriterier och kravnivåer med målet att identifiera och rekommendera åtgärder som kan förbättra hållbarhetsprestandan på det mest effektiva sättet.

Fokus på energi, klimat och tekniska åtgärder i fastighetsbeståndet 

EUs taxonomi för hållbara investeringar syftar till att skapa ett gemensamt sätt att klassificera och mäta hållbarhet inom hela EU. Initialt kommer fokus att ligga på klimat och energiprestanda. Gränsvärden och definitioner kommer att uppdateras löpande. På sikt kommer flera miljömål samt även krav kring social hållbarhet att infogas i regelverket. 

Skräddarsydd handlingsplan 

Vi hjälper våra kunder att förstå nuläget och ta fram en handlingsplan för att förbättra hållbarhetsprestandan i fastighetsbeståndet. Handlingsplanen anpassas efter det specifika företagets målbild och övergripande hållbarhetsarbete. För att hjälpa fastighetsägare kombinerar vi vår vassa kompetens inom strategi, ekonomi och hållbarhet med PEs djupa tekniska expertis inom byggnad och fastigheter. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Taxonomi för fastighetsägare?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.