Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Stadsbyggnad

Stadsbyggnad

I en tid av klimatomställning medför den pågående urbaniseringen extra höga krav på hur vi bygger våra städer. Samhället måste göras socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbart. På PE samarbetar flera kompetenser för att planera goda livsmiljöer utifrån alla dessa kriterier.

Samarbete kring helheten

När städer utvecklas står ofta starka intressen mot varandra, samtidigt som varje projekt har sina specifika förutsättningar. För att en kommun eller fastighetsutvecklare ska kunna nå sin vision krävs stort engagemang, god kommunikation och tätt samarbete mellan många olika aktörer. På PE fångar vi upp alla de frågeställningar som berör komplexa stadsbyggnadsprojekt och hittar, med människan i centrum, fram till den bästa helhetslösningen utifrån varje projekts specifika förutsättningar. Vi jobbar med såväl stora stadsutvecklingsplaner som mer avgränsade projekt och är vana vid att samordna många intressen och aktörer.

Bredd och erfarenhet

PEs stadsbyggnadsgrupp har bred och tvärdisciplinär kompetens. Här jobbar planarkitekter, arkitekter, landskapsarkitekter och samhällsplanerare. Våra beställare är både kommuner och fastighetsutvecklare. Genom tätt samarbete tidigt i projekten identifierar vi snabbt möjligheter, utmaningar och knäckfrågor för att alltid kunna leverera kvalitet. Inom PE har vi dessutom tillgång till ett stort antal andra experter inom samhällsbyggnad. Tack vare vårt interna erfarenhetsutbyte mellan projekt i olika delar av planerings- och byggprocessen har vi omfattande kunskap om genomförbarhet såväl som om den politiska och kommunala planeringsprocessen.

Fokus på hållbarhet

Hållbarhetsarbete är en självklar del i våra uppdrag. Vi jobbar systematiskt med alla aspekter på hållbarhet och förstår behovet av goda avvägningar i en komplex värld med många målkonflikter. Vi strävar alltid efter en hållbar balans där vi bidrar till bättre livsmiljöer – för morgondagen och för kommande generationer.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Stadsbyggnad?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.