Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Betongundersökningar

Betongundersökningar för hållbart byggande

Betong finns nästan överallt i vårt moderna samhälle, men även detta robusta byggmaterial påverkas av tidens tand. Snarare än att riva slitna betongkonstruktioner är det hållbarare och oftast även ekonomiskt försvarbart att renovera dem, men detta kräver noggranna statusundersökningar av experter. PE Teknik & Arkitektur erbjuder allt från första besiktning till färdiga åtgärdsförslag och hjälp under byggskedet.

Rätt åtgärder som förlänger livslängden

Många betongkonstruktioner i allt från bostadshus, parkeringsgarage och industrilokaler till broar, dammar och vattentorn byggdes under 1960-, 70- och 80-talen och har sedan dess utvecklat stora behov av underhåll. För privata, kommunala, regionala och statliga ägare och förvaltare är det i många fall både möjligt och ekonomiskt sunt att renovera istället för att riva dem. Det är också ett betydligt hållbarare alternativ. Genom att utreda betongkonstruktionens status kan rätt åtgärder vidtas för att förlänga dess livslängd med upp till ytterligare ett halvsekel. Det öppnar även för återbruk av betongelement.

Expertis hela vägen

PE har experter inom statusbestämning, provtagning och skadeutredning som kan hjälpa ägare och förvaltare över hela landet när det gäller samtliga typer av betongkonstruktioner. I nära samarbete med PEs konstruktörer erbjuder våra experter hjälp med allt från första besiktningen till färdiga åtgärdsförslag för en eventuell renovering. Vi kan även delta under byggskedet och bistå med snabba lösningar för komplettering och justeringar under arbetets gång. Tack vare PEs stora bredd erbjuder vi dessutom ytterligare kvalificerad expertis inom flera discipliner under hela byggprocessen.

Olika undersökningsnivåer

Beroende på beställarens behov och vilken typ av betongkonstruktion det handlar om kan undersökningar genomföras på olika nivåer:

Inspektion: Initialt genomförs en okulär inspektion för att få överskådlig information om eventuella skador på till exempel bjälklag, väggar, balkar, pelare eller balkonger. Våra experter undersöker om det finns allvarliga skador eller risker och avrapporterar resultatet i ett PM.

Utredning: Nästa steg är en statusutredning som, utan att avbryta eventuell verksamhet, ger en övergripande bedömning av konstruktionens status och bärighet. Materialprover tas och analyseras i laboratorium. Resultaten redovisas i en rapport som även pekar ut nödvändiga åtgärder för att förlänga konstruktionens livslängd. Detta kan användas för att upprätta en underhållsplan och/eller utökas med förfrågningsunderlag.

Betongskanning: Med olika tekniker för betongskanning går det att, utan att förstöra någonting, lokalisera var och på vilket djup armeringsjärn finns och i viss utsträckning även installationer. Detta är användbart för ta fram konstruktiva data när konstruktionens bärighet behöver verifieras. Det kan också nyttjas vid håltagning.

Tunnslipsanalys: Vid tunnslipsanalys tar man ett betongprov och analyserar det i mikroskop för att utröna om det finns skador eller kemiska angrepp, till exempel alkalikiselsyrareaktion, som kan leda till att expansion och spickbildning i betongen.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Betongundersökningar?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Du kan även ta direkt kontakt med en av våra experter: robert.mayr@pe.se. Vi ser fram mot att höra från dig!