Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Hållbar samhällsplanering

Hållbar utveckling av staden, enskilda fastigheter eller platser

I en stadsbyggnadsprocess som blir alltmer komplex, krävs ett brett angreppssätt för att strukturerat skapa förutsättningar för innovativa och hållbara lösningar. På PE erbjuder vi strategisk och operativ expertis från idé till färdigställande för att säkerställa en hållbar helhet.

Hållbarhet genomsyrar allt

I dagens stadsutveckling är frågeställningarna komplexa. De handlar om hur vi bygger hållbart här och nu samtidigt som vi möter framtida scenarier kring saker som boende, mobilitet, matproduktion och levnadsvanor. På PE brinner vi för att utveckla fastigheter, platser och områden där hållbarhet genomsyrar allt. Vi anlitas av såväl privata fastighetsägare som kommuner och vi är väl förtrogna med politiskt styrda organisationer och de kommunala processerna.

Från första idé och genom hela projektet

På PE arbetar våra exploateringsingenjörer, hållbarhetsexperter, stadsplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter, konstruktörer och specialister sida vid sida för att skapa innovativa och hållbara lösningar. Vi är med och stöttar stadsutvecklingsprojekt redan från första idé där vi tar fram utvecklingsplaner, analyser och beslutsunderlag. Våra projektledare följer sedan projektet genom hela processen och säkerställer att ekonomiska, sociala och miljömässiga perspektiv balanseras.

Hållbarhetsprogram både verktyg och process

Ett hållbarhetsprogram beskriver en övergripande målbild för hållbarhetsarbetet, specifika mål och delmål, samt åtgärder för att nå dessa. Det är både ett verktyg och en process för hållbarhetsstyrning, som tas fram för att stödja dialog, förståelse och samverkan inom ett projekt. Vi arbetar bland annat med Citylab som ramverk och processverktyg för hållbar stadsutveckling anpassat till svenska förhållanden. 

Social hållbarhet allt viktigare

Social hållbarhet integreras ofta i planering, genomförande och förvaltning av ett område eller en fastighet och spänner över det mesta som berör den individuella människan i staden, till exempel trygghet, jämlikhet, tillgänglighet och hälsa. Vi arbetar strategiskt med social hållbarhet och erbjuder bland annat sociala konsekvensanalyser (SKA, SKB, BKA) samt platsanalyser och koncept för platsidentitet.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Hållbar samhällsplanering?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!