Gå direkt till textinnehållet
logotyp

VVS-design för minimal energianvändning och optimalt inneklimat

Rätt designade VVS-system är en viktig nyckel till hållbart byggande. Dels är det avgörande för hur mycket energi en byggnad eller anläggning använder. Vidare måste flexibilitet för ett varierat användande över tid byggas in från början. PEs experter har kunskap och erfarenhet för att alltid hitta de mest energieffektiva och bästa lösningarna för kundens behov.

Underlag för bättre installationer 

En byggnads energianvändning beror till stor del på hur VVS-systemen är designade. Samtidigt är det komplext att göra rätt val. PE projekterar det mest energieffektiva systemet efter kundens behov och byggnadens utformning med rätt kunskap, erfarenhet och en kreativ förmåga att lösa utmaningar. Det gäller också att, genom att förutse framtida behov och förändringar, ta fram robusta system som fungerar över tid. Vid ny‐ och ombyggnation av alla typer av fastigheter, i projekt med olika entreprenadformer, kan vi från tidiga skeden analysera förutsättningarna och designa för en hållbar helhet.  

Gör rätt från början 

PE skräddarsyr team som möter kundens specifika kompetensbehov, både för de mest krävande miljöerna, som operationssalar och renrum för forskning eller industri, och i andra projekt. Våra experter samarbetar med varandra, beställare, entreprenörer och övriga konsulter i en välutvecklad process. Varje timme vi lägger på råd, ritningar och underlag ger våra kunder vinster längre fram. Vi ser inte bara till att driften blir energieffektiv, säker och enkel, utan skapar också bästa möjliga inomhusklimat för människor och förutsättningar för maskiner. 

Vi projekterar det mest energieffektiva systemet efter kundens behov och byggnadens utformning med rätt kunskap, erfarenhet och en kreativ förmåga att lösa utmaningar.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om VVS-design?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!