Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Smarta byggnader – fastighetsautomation

Fastighetsautomation för hållbara och effektiva fastigheter

Omställningen till ett hållbart samhälle sätter stort fokus på fastigheters energiförbrukning. Samtidigt har en snabb teknikutveckling utökat möjligheterna till automatisering av systemen. PE erbjuder kompletta tjänster inom fastighetsautomation och ligger i utvecklingens framkant.

En väg till hållbarhet 

På senare år har de tekniska möjligheterna till fastighetsautomatisering tagit stormsteg, vilket är goda nyheter för alla fastighetsägare på jakt efter sätt att uppnå en minskad energianvändning och reducerad miljöpåverkan. En väl utförd projektering av styr- och övervakningsanläggningen ger goda förutsättningar för energiuppföljning och driftoptimering. PE ligger i framkant och erbjuder moderna, tekniska åtgärder inom fastighetsautomationens alla moment. 

Kompletta konsulttjänster 

Vi är specialister på intelligenta och energieffektiva system inom alla typer av fastigheter. Vid såväl nybyggnation som ombyggnad av befintliga anläggningar projekterar PE allt ifrån förstudie till detaljprojektering av driftkort och installationsritningar. Vi arbetar med både offentliga och privata beställare och kommer gärna in i ett tidigt skede i projekten för att kunna ta fram en optimal och ekonomisk lösning. 

Innovativa lösningar

Vårt fokus läggs på att alltid kunna erbjuda våra kunder en kostnadseffektiv och högkvalitativ lösning. Genom att vi är multidisciplinära och aktivt arbetar med att utbyta erfarenheter och kunskaper inom de olika fackområdena skapar vi en ökad förståelse och bättre förutsättningar för genomtänkta och innovativa lösningar. Våra medarbetare genomgår fortlöpande utbildningar. På så vis ser vi alltid till att vi har tillgång till och kunskap om den senaste teknologin så att vi även i framtiden kan leverera hållbara, energieffektiva och miljöeffektiva lösningar. 

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Smarta byggnader?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!