Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Klimatdeklarationer

Klimatdeklarationer

Sedan 2022 gäller lagkrav på klimatdeklarationer för nybyggnation. Syftet är att skapa en ökad transparens och medvetenhet om byggnaders klimatpåverkan och därigenom främja hållbart byggande. PE Teknik & Arkitektur har erfarenhet och all kunskap som behövs för att stötta sina kunder i att möta kraven på bästa sätt. 

Krävs innan slutbesked

För de flesta nya byggnader med en yta på över 100 kvadratmeter måste byggherrar numera rapportera in en klimatdeklaration till Boverket. En registreringsbekräftelse på detta ska lämnas in till kommunens byggnadsnämnd inför ansökan om slutbesked. Med vissa undantag så gäller detta krav för allt från flerbostadshus och skolor till byggnader med kontor och service av olika slag, om bygglov har sökts från och med 1 januari 2022. 

Endast byggskedet omfattas

Klimatdeklarationen omfattar den klimatpåverkan som orsakas under byggskedet med inte från användning eller i slutskedet när byggnaden når sin fulla livslängd. Deklarationen kan baseras på generiska data från Boverkets klimatdatabas eller på specifika klimatdata från produkter i projektet som har miljövarudeklarationer (EPD:er). Indata krävs för mängderna av byggmaterial och produkter som används i projektet, transporter av materialet till byggplatsen, materialspill samt energianvändning på byggplatsen. Idag omfattar deklarationen endast bärande konstruktionsdelar, klimatskärm och innerväggar, men framåt förväntas krav också gälla klimatpåverkan från installationer och ytskikt.

Bättre i tidiga skeden

Det är inte obligatoriskt att genomföra klimatdeklarationen i tidiga skeden av byggprocessen, men detta rekommenderas av Boverket och det öppnar för bättre val ur klimatsynpunkt. Kommer vi på PE in tidigt kan vi presentera olika förslag på åtgärder för att förbättra byggnadens klimatprestanda med fokus på hållbara materialval. Oavsett i vilken fas vi kommer in i projektet, tar PE fram klimatdeklarationer i en noggrann och effektiv process där vi utnyttjar de standardverktyg som finns i branschen.

Korrekt och noggrant

PE har ett holistiskt tillvägagångssätt, där vi hjälper till att identifiera förbättringsmöjligheter och strategier för att minska klimatavtrycket över tid. Vi sätter också stort värde på öppenhet och att våra resultat ska vara tillförlitliga. Våra kunder kan känna sig trygga i att få korrekt och noggrann information som låter dem fatta välgrundade beslut i syfte att möta de alltmer skärpta kraven på hållbarhet i sina projekt. Genom hela processen ser vi till att informera och engagerat stötta kunden.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Vill du veta mer om Klimatdeklarationer?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.