Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Utveckling byggd miljö

Hållbar utveckling av byggd miljö

Det pågår en omställning till framtidens byggande. Att bara riva och bygga nytt på det sätt som vi ofta har gjort tidigare är inte hållbart och samtidigt behöver den byggda miljön utvecklas för dagens behov och nya krav. PE bistår kommersiella och offentliga fastighetsägare att hållbart utveckla sina befintliga fastigheter så att de når sin fulla potential och kan öka i värde.

Expertis för full potential

PE Teknik & Arkitektur är experter på byggnader och deras närmiljö. Vi hjälper fastighetsägare att konvertera byggnader till nya funktioner och/eller moderniserar dem för att uppfylla dagens behov och krav. Vi har expertis inom alla aspekter inom återbruk, från inredning till stomme. Genom transformationsarkitektur kan vi återbruka inte bara material och delar, utan hela fastighetsbestånd. PE har även experter som hjälper fastighetsägare bygga värde genom att bidra till social hållbarhet i sina renoverings- och utvecklingsprojekt.

Ökad lönsamhet på kort och lång sikt

Hållbarhet och ekonomi går hand i hand även när det gäller optimering av fastighetsdriften och energieffektivisering. PE hjälper fastighetsägare att genomföra satsningar inom dessa områden vilket kan öka lönsamheten för många som i dag kämpar med hög belåning och stora finansieringskostnader. Vi bidrar i deras asset management även med underhållsplaner, statusinventeringar, klimatriskanalyser med mera.

Lev upp till regler och krav

Utöver offentliga krav på till exempel energideklarationer, ställer hyresgäster allt oftare krav på certifieringar av olika slag. Det blir också alltmer aktuellt med olika slags krav inom säkerhet. Lägg till detta krav inom EU-taxonomin för hållbara investeringar och krav för att få tillgång till bankernas gröna finansieringslösningar. PEs experter kan hjälpa till att göra nödvändiga granskningar, nulägesanalyser och åtgärdsplaner, samt bistå vid genomförande så att fastighetsägare kan uppfylla krav som bidrar till att höja värdet på fastigheter.

Välkommen med din förfrågan

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vill du bli en del av vårt team? Connecta och gör din ansökan på pe.se/karriar.