Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Vår väg framåt

Vilja att förnya

Som ingenjörer, arkitekter och specialister har vi en stor möjlighet att forma ett mer hållbart samhälle. Det är tillsammans som vi gör störst skillnad och det är i uppdragen som vi bidrar till vår vision om att förnya vårt samhälle genom innovativa och hållbara lösningar. Det vi gör ska fungera nu och för kommande generationer.

PE-modellen beskriver vår väg framåt

PE-modellen är vår affärsmodell som beskriver hur vi arbetar för att göra skillnad för samhället, våra kunder och oss själva. Vi har en tydlig målbild: år 2025 är vi Sveriges främsta arkitekt- och teknikkonsult med fokus på byggnader och deras närmiljö.

Så skapar vi högst värde

Med människan i centrum skapar vi högsta möjliga värde utifrån de fyra aspekterna: Bästa arbetsplatsen, Högst kundvärde, Hållbar utveckling samt Lönsam tillväxt. Målet är att göra skillnad för samhället, våra kunder och oss själva.

Bästa arbetsplatsen

Varje medarbetares utveckling är avgörande för oss – både på ett personligt och professionellt plan. Genom en stark kultur, ett lyhört ledarskap, ett proaktivt medarbetarskap och en kreativ arbetsmiljö utvecklar vi varandra och attraherar nya medarbetare.

Högst kundvärde

Vår verksamhet är uppbyggd av starka lokala team som kan sin marknad och våra kunder möts av specialister med lokal förankring. Vi är kundens rådgivare från idé till färdigt resultat och samverkar mellan olika kompetenser för att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.

Hållbar utveckling i uppdrag och verksamhet

Det är tillsammans som vi gör störst skillnad och det är i uppdragen som vi bidrar till vår vision om att förnya vårt samhälle genom innovativa och hållbara lösningar. Det vi gör ska fungera nu och för kommande generationer. Det avspeglas i fokus på kundvärde som tar ansvar för alla väsentliga frågor och bidrar till FNs agenda 2030

Lönsam tillväxt

En hållbar verksamhet bygger på en god lönsamhet och en stadig tillväxt. Det möjliggör investeringar i vår egen utveckling såväl som möjlighet att långsiktigt skapa värde åt våra kunder. I slutändan handlar det om en ökad förmåga att vara med och bidra till en positiv samhällsutveckling.

Vår ledningsgrupp

Det är våra medarbetare som gör oss till det företag vi är idag. Möt vår ledningsgrupp som hanterar den strategiska riktningen och leder verksamheten mot våra gemensamma mål.

Liselotte Haglind
Tillförordnad VD och Koncernchef

Fredrik Toller
Affärsområdeschef Arkitektur

Johanna Karlgren
Affärsområdeschef Byggnad

Bo Nordensvan
Affärsområdeschef El, Tele & Säkerhet

Charlotte Gyllenhammar
Affärsområdeschef Miljö

Jonas Arvidson
Affärsområdeschef Projektledning & Management

Per Löfström
Affärsområdeschef VVS-design

Marie Kumlin
Chefsjurist

Malin Gardikro
HR-chef

Vill du veta mer om oss?

Beskriv kortfattat ditt ärende så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!