Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Energieffektivisering av fastigheter

Rådgivning från idé till färdigt resultat

PE Teknik & Arkitektur erbjuder i samarbete med SEB analys och rådgivning inom energieffektivisering till stora och små fastighetsägare. Hos PE får du en personlig kontakt som hjälper dig att framtidssäkra fastighetsbeståndet med målet att sänka kostnader, minska utsläpp och möjliggöra grön finansiering.

Energieffektivitet i fokus

Energikostnader har ökat och det kommer nya lagkrav på att följa upp och förbättra byggnaders energieffektivitet. Genom att investera i fastighetens energi­effektivitet och förnybar energi är det möjligt att bidra till minskade utsläpp, bevara fastighets­värde och sänka kostnaderna på sikt.

Hjälp med skräddarsydd analys och konkret plan

För många fastighetsägare kan det dock vara utmanande att planera och prioritera åtgärderna för bästa möjliga utfall. Här kommer PEs erfarna konsulter in – vi hjälper till med en energikartläggning och analys av fastigheten. Resultatet är en konkret åtgärdsplan för energieffektivisering med prioriteringsordning, lönsamhetsberäkning och kostnadsberäkning för genomförande, samt en plan för hållbar förvaltning. Om du kund hos SEB och fastighetsägare erbjuder vi dig ett kostnadsfritt inledande rådgivningsmöte för att kartlägga omfattningen.

Hög kundservice och rätt expertis genom hela processen

PE har en bredd av tjänster inom byggnader och deras närmiljö och kan hjälpa till att förverkliga stora som små energiåtgärder. Efter ditt önskemål skräddarsyr vi effektiva team med nödvändig expertis, till exempel inom ventilation, belysning, solceller, el, byggkonstruktion eller arkitektur.

Vi hjälper dig med följande

  • Kartläggning av fastighetens energiförbrukning och energikostnader
  • Åtgärdsplan med prioriteringsordning och kostnadsberäkning
  • Hjälp med regelefterlevnad i dag och i framtiden
  • Projektledning och expertis genom hela plan- och byggprocessen vid energiåtgärder
  • Långsiktig plan för hållbar förvaltning

Relaterade erbjudanden

För dig som är kund hos SEB och är fastighetsägare erbjuder vi även förmånliga möjligheter att kartlägga din fastighets potential för solenergi samt kunskapsseminarier inom energieffektivisering och klimatanpassning.

Ta reda på din fastighets solenergipotential

Funderar du på att installera en solcellsanläggning? PEs solenergiexperter hjälper dig att undersöka fastighetens förutsättningar med en solpotentialstudie. Utifrån flygfoton tar vi fram den potentiella storleken på en anläggning, beräknar energiproduktionen (kWh/år), uppskattar kostnaden och bedömer lönsamheten. Om du är fastighetsägande kund hos SEB erbjuder vi dig kostnadsfri potentialstudie för upp till tio fastigheter.

Öka kunskapen om energieffektivisering och klimatanpassning

Vill du lära dig mer om möjligheter och regler inom energieffektivisering och klimatanpassning? Inom PE finns en bredd av expertis inom klimatsmart byggande genom fastighetens hela livscykel. För dig som är fastighetsägande kund hos SEB erbjuder vi kunskapsseminarier inom energieffektivisering och klimatanpassning med målet att ge insikter i hur du kan hantera utmaningar och prioritera åtgärder för att göra din fastighet mer hållbar och kostnadseffektiv.

Vill du veta mer om energieffektivisering av fastigheter?

Välkommen att kontakta vår seniora bygg- och projektledare för att höra mer om hur du framtidssäkrar fastighetsbeståndet genom energieffektivisering. Du kan också maila till seb@pe.se eller fylla i formuläret nedan så återkommer vi till dig!

Helen Larsson

Bygg- och projektledare

010 -516 07 00

Om PE Teknik & Arkitektur

Experter på byggnader och deras närmiljö

PE är en av Sveriges främsta arkitekt- och teknikkonsult med fokus på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild tjänst som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi erbjuder bred erfarenhet, hög teknisk och gestaltande expertis samt innovativa och hållbara lösningar med målet att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag.

Investering i ökad energieffektivitet och förnybar energi

Att effektivisera energi­användningen i byggnader har stor betydelse för att minska det totala energibehovet i samhället. Genom rätt åtgärder är det möjligt att bevara fastighets­värde och sänka kostnaderna. SEB erbjuder energiförbättringslån.