Tillsammans med våra kunder planerar och formar vi hållbara byggnader, städer och samhällen. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss.

Experter på byggnader
Vi är experter på hållbar samhällsutveckling med fokus på byggnader i alla faser av livscykeln. Vi anlitas ofta som rådgivare i tidiga skeden och samverkar mellan olika kompetenser genom hela byggprocessen för att skapa högsta möjliga kundvärde i våra uppdrag. 

Små team med det stora företagets resurser
Idag är vi cirka tusen medarbetare och finns på ett 20-tal orter runt om i Sverige. Du som kund möts av små effektiva team som kan sin marknad och har det stora företagets resurser och stabilitet i ryggen. Tillsammans levererar vi innovativa och hållbara lösningar inom arkitektur, bygg och anläggning samt installation.