Vi optimerar byggnaders design, konstruktion och energieffektivitet med målet att maximera värdet ur alla aspekter. Vi skräddarsyr team efter ditt behov och är din rådgivare i tidiga skeden och genom hela byggprocessen. Hos oss får du det stora företagets resurser och det lilla företagets effektivitet och engagemang.

Team för bredd, höjd och hållbarhet
Alla team och byggnader är unika. Tillsammans maximerar vi värdet med bredd, höjd och hållbarhet. Hos oss finns en bredd av expertis i alla faser av en fastighets livscykel - från förädling av råmark, till uppförande och modernisering av befintliga byggnader. Vi har spetskompetens och kan ta oss an de mest svåra uppdragen, våra kunder har till exempel gett oss förtroendet att konstruera några av Sveriges högsta byggnader. Vi ser hållbarhet i många olika perspektiv och vi anlitas ofta i tidiga skeden med uppdrag att identifiera smarta åtgärder. Exempelvis är våra geoingenjörer och arkitekter nyckelspelare i tidiga faser.   

Vi tar ansvar
Vi finns i hela landet och har små starka team på plats. Samtidigt har vi det stora företagets tillgång till specialistkompetens och resurser. Gemensamt för alla våra medarbetare – oavsett var de sitter – är att de tar ansvar. För dig som kund, för dina slutanvändare och för samhället i stort.

Klimatsmart från start
För att kunna hjälpa fler att bygga mer klimatsmart har PE samlat några av Sveriges mest kunniga ingenjörer, arkitekter och miljöexperter i klimatsmarta team. Genom att tänka hållbart från start hittar vi möjligheter till synergier mellan ute- och innemiljö, installationssystem, byggnader och dess verksamheter. Resultatet ökar värdet på din byggnad på kort och lång sikt.

Kontakta en av våra experter på byggnader
Berätta om dina möjligheter och behov så skräddarsyr vi ett förslag som passar dina förutsättningar och önskemål. Vi finns på ett 20-tal orter, du hittar din lokala kontaktperson på vår kontaktsida. Fyll gärna i vårt kontaktformulär så hör vi av oss till dig!

Arkitektur

Gestaltning och funktion vid omställning eller nybyggnad. Tidiga skeden, landskaps- och inredningsarkitektur.

Byggkonstruktion

Konstruktion med bredd, höjd och hållbarhet som säkerställer funktion, säkerhet och miljöpåverkan.

Hållbar fastighet

Strategiska och operativa tjänster med fokus på fastigheter och dess närområde - från idé till uppföljning.

Klimatsmart byggande

Smart arbetsprocess där klimatutsläpp är en styrande parameter jämte kostnad, design, kvalitet och funktion.

Installation och automation

Kreativa, energieffektiva lösningar inom VVS, el, tele & säkerhet, fastighetsautomation för alla typer av fastigheter.

Projektledning

Trygg ledning som bevakar kundens intressen och styr projektet mot framgång - tid, ekonomi, funktion.