Gå direkt till textinnehållet
logotyp

Industriautomation

Industriautomation för säkerhet och effektivisering

De utmaningar industrisektorn står inför i dag har många skepnader. Nya krav kan göra det nödvändigt att ställa om produktionsprocesser, rusta upp befintliga anläggningar eller digitalisera produktionslinjer. Utifrån bred kompetens erbjuder PE lösningar som gör svensk industri mer hållbar, konkurrenskraftig och lönsam.

Komplexa utmaningar

Aktörer i industrisektorn kan ha behov av att ställa om produktionsprocesser för att öka sin lönsamhet, möta nya miljökrav eller genomföra energieffektiviseringar. De kan behöva upprusta en befintlig anläggning för att säkerställa att anläggningar kan bibehållas i drift eller digitalisera produktionslinjer för både tillverkningsindustri och processindustri. Inom industriautomation hjälper PE till med strategisk rådgivning, industri- och processautomation.

Bred erfarenhet och kompetens

De komplexa utmaningarna inom industrin ställer krav på hög kompetens, flexibilitet och lösningsorienterade konsulter. PE har återkommande kunder inom energi-, verkstad-, fordon-, livsmedels-, process- och träindustri. Genom bredden i vår kompetens och vår långa erfarenhet kan vi se en helhet i uppdragen och utifrån våra kunders specifika behov hjälpa dem med utredningar, beräkningar, projektering, dokumentation, PLC-programmering, projektledning med mera.

Vi skapar värde

På PE har vi flera specialister nära till hands och kan snabbt kalla dem för punktinsatser. Våra kunder inom industrisektorn får hjälp att bibehålla en säker och tillförlitlig drift för sina anläggningar. Samtidigt hittar vi tillsammans med dem nya och hållbara lösningar som skapar god ekonomisk lönsamhet och möter framtidens miljökrav.

Relaterade tjänster

Vi är experter på byggnader och deras närmiljö. Oavsett om det är en helhetslösning eller enskild expertis som behövs, har vi alla kompetenser hos oss. Vi tar ansvar för att hitta den smartaste lösningen och skapa högsta möjliga värde i ditt projekt.

Klimatsmart byggande

För att nå klimatmålen krävs att vi tillsammans förändrar sättet att planera och genomföra byggprojekt. Det räcker inte längre med att klimat- och energiexperter arbetar med hållbarhetsfrågorna. Det krävs innovativa lösningar och en plan- och byggprocess som präglas av samverkan mellan alla discipliner för att bygga klimatsmart.

Vill du veta mer om Industriautomation?

Vill du att vi kontaktar dig angående en offert, en specifik fråga eller ett för att boka ett möte? Beskriv kortfattat ditt ärende och din ort så ser vi till att du blir kontaktad av rätt person hos oss. Vi ser fram mot att höra från dig!